Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej musisz wypełnić szereg formalności. W tym cyklu naszych artykułów piszmy o formalnościach związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W naszym cyklu “ZUS w pigułce dowiesz się między innymi – kogo musisz zgłosić do ubezpieczeń.

Kogo  musisz zgłosić do ubezpieczeń

Jako przedsiębiorca musisz zgłosić do ubezpieczeń przede wszystkim siebie. Zgłaszasz się do obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i uwaga obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto musisz również zgłosić pracowników. W ich przypadku zarówno ubezpieczenie zdrowotne jak i społeczne są obowiązkowe. Ponad to warto wiedzieć, że osoby z którymi podpisałeś umowę zlecenie czyli zleceniodawcy podlegają takim samym zasadom w kwestii zgłoszenia co Ty. Pamiętaj, że musisz zgłosić również osoby z Tobą współpracujące – do obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu – Zgłaszanie płatnika ZUS jeśli prowadzisz spółkę

Kogo  musisz zgłosić do ubezpieczeń

Osoby współpracujące w świetle przepisów ZUS

Za osoby współpracujące ZUS uznaje przede wszystkim małżonka, a ponad to dzieci własne i przysposobione. Co ważne za osoby współpracujące uznaje się też ojczyma czy dzieci drugiego małżonka oraz macochę i rodziców. Warunkiem jest pozostawanie tych osób we wspólnym gospodarstwie domowym oraz pomaganie w prowadzeniu działalności. Co ważne wyjątkiem są osoby z którymi. została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Kogo musisz zgłosić do ubezpieczeń ? – to ważne

Zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń przekaż w ciągu 7 dni od dnia,
w którym:
▪ zacząłeś prowadzić działalność – jeśli zgłaszasz siebie,
▪ rozpoczęliście współpracę – jeśli zgłaszasz osobę, która z Tobą
współpracuje,
▪ nawiązaliście stosunek pracy – jeśli zgłaszasz pracowników,
▪ zleceniobiorca zacznie wykonywać umowę.
Aby zgłosić siebie, osobę współpracującą, pracownika lub zleceniobiorcę:
▪ do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego – wypełnij
i złóż formularz ZUS ZUA,
▪ tylko do ubezpieczenia zdrowotnego – wypełnij i złóż formularz
ZUS ZZA.

Czytaj  CIT-8 – upłynął termin

Aby zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny albo członków rodziny Twoich pracowników lub zleceniobiorców6 (osób zgłaszanych przez Ciebie do ubezpieczeń), wypełnij i złóż formularz ZUS ZCNA.
Członka swojej rodziny zgłoś w ciągu 7 dni, od kiedy zaistniała okoliczność, która uzasadnia to zgłoszenie. Członków rodziny Twoich
pracowników lub zleceniobiorców zgłoś w ciągu 7 dni, od kiedy osoba ubezpieczona poinformowała Cię o konieczności zgłoszenia danego członka rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *