Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej musisz wypełnić szereg formalności. W tym cyklu naszych artykułów piszmy o formalnościach związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W naszym cyklu “ZUS w pigułce dowiesz się między innymi – kogo musisz zgłosić do ubezpieczeń.

Kogo  musisz zgłosić do ubezpieczeń

Jako przedsiębiorca musisz zgłosić do ubezpieczeń przede wszystkim siebie. Zgłaszasz się do obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i uwaga obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto musisz również zgłosić pracowników. W ich przypadku zarówno ubezpieczenie zdrowotne jak i społeczne są obowiązkowe. Ponad to warto wiedzieć, że osoby z którymi podpisałeś umowę zlecenie czyli zleceniodawcy podlegają takim samym zasadom w kwestii zgłoszenia co Ty. Pamiętaj, że musisz zgłosić również osoby z Tobą współpracujące – do obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu – Zgłaszanie płatnika ZUS jeśli prowadzisz spółkę

Kogo  musisz zgłosić do ubezpieczeń

Osoby współpracujące w świetle przepisów ZUS

Za osoby współpracujące ZUS uznaje przede wszystkim małżonka, a ponad to dzieci własne i przysposobione. Co ważne za osoby współpracujące uznaje się też ojczyma czy dzieci drugiego małżonka oraz macochę i rodziców. Warunkiem jest pozostawanie tych osób we wspólnym gospodarstwie domowym oraz pomaganie w prowadzeniu działalności. Co ważne wyjątkiem są osoby z którymi. została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Kogo musisz zgłosić do ubezpieczeń ? – to ważne

Zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń przekaż w ciągu 7 dni od dnia,
w którym:
▪ zacząłeś prowadzić działalność – jeśli zgłaszasz siebie,
▪ rozpoczęliście współpracę – jeśli zgłaszasz osobę, która z Tobą
współpracuje,
▪ nawiązaliście stosunek pracy – jeśli zgłaszasz pracowników,
▪ zleceniobiorca zacznie wykonywać umowę.
Aby zgłosić siebie, osobę współpracującą, pracownika lub zleceniobiorcę:
▪ do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego – wypełnij
i złóż formularz ZUS ZUA,
▪ tylko do ubezpieczenia zdrowotnego – wypełnij i złóż formularz
ZUS ZZA.

Czytaj  Czym charakteryzuje się majątek spółki zoo

Aby zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny albo członków rodziny Twoich pracowników lub zleceniobiorców6 (osób zgłaszanych przez Ciebie do ubezpieczeń), wypełnij i złóż formularz ZUS ZCNA.
Członka swojej rodziny zgłoś w ciągu 7 dni, od kiedy zaistniała okoliczność, która uzasadnia to zgłoszenie. Członków rodziny Twoich
pracowników lub zleceniobiorców zgłoś w ciągu 7 dni, od kiedy osoba ubezpieczona poinformowała Cię o konieczności zgłoszenia danego członka rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *