Kredyt studencki

Pozornie kredyt konsumencki a kredyt konsumpcyjny niczym się nie różnią. W obu przypadkach mamy do czynienia z kredytem przeznaczonym dla osób fizycznych. Mimo, że nazwy kredyt konsumencki i kredyt konsumpcyjny brzmią bardzo podobnie, jednak w praktyce określają dwa różne produkty.

Kredyt konsumencki może udzielić nie tylko bank, ale też np. firma pożyczkowa czy SKOK. Natomiast kredyt konsumpcyjny – wyłącznie bank. Pierwszy z nich powinien mieć określony cel, drugi – nie musi go mieć. Polacy bardzo chętnie zaciągają różnego rodzaju pożyczki i kredyty, warto więc dowiedzieć się na ich temat nieco więcej.

Przeczytaj również: Kredyt a pożyczka

Kredyt konsumencki

W przepisach polskiego prawa ustawodawca ściśle określił, co to jest kredyt konsumencki i w jaki sposób oraz kto może go zaciągnąć. Definicja tego produktu bankowego znalazła się w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Umowa o kredyt konsumencki to taka, w której wartość zobowiązania finansowego nie przekracza 255 550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie obcej. Ponadto taki kredyt udzielany jest na cele niezwiązane z prowadzoną przez kredytobiorcę działalnością gospodarczą bądź z jego działalnością zawodową. Kredyt konsumencki mogą zaciągać wyłącznie osoby fizyczne.

Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się w świetle przywołanej ustawy także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż wysokość określona powyżej.

O tym rodzaju kredytu pisaliśmy szerzej w poprzednim artykule – przeczytaj.

Kredyt konsumencki a kredyt konsumpcyjny
Kredyt konsumencki a kredyt konsumpcyjny

Kredyt konsumpcyjny

Jest to nieformalne nazewnictwo zobowiązań kredytowych, które oferują instytucje bankowe, jakie prowadzą komercyjną działalność na terenie naszego kraju. Kredyt konsumpcyjny nie został zawarty w przepisach prawa bankowego, jest to nazewnictwo potoczne zobowiązań, które mają na celu udzielenie finansowego wsparcia.

Co ważne, w przypadku kredytu konsumpcyjnego nie istnieją żadne ograniczenia kwotowe, celowe czy też dotyczące oferowanego oprocentowania takich zobowiązań. Należy podkreślić, że taki kredyt udzielają tylko banki, pomijając rozmaite firmy pożyczkowe czy parabanki.

Czytaj  Jak chronić prawa autorskie w Internecie?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Stałe oprocentowanie kredytu

Kredyt konsumencki a konsumpcyjny – główne różnice

Aby zrozumieć charakterystykę kredytu konsumpcyjnego oraz konsumenckiego, warto uwzględnić główne różnice, jakie odróżniają tego rodzaju zobowiązania. Przede wszystkim:

  • Kredyt konsumencki opisuje ustawa oraz przepisy polskiego prawa, natomiast kredyt konsumpcyjny nie został opisany w żadnej ustawie i w konstruowanych ofertach dotyczących takich zobowiązań nie istnieją żadne ograniczenia formalne.
  • Ten rodzaj zobowiązania mogą zawierać jedynie osoby fizyczne, a cele nie mogą być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt konsumpcyjny nie reguluje kwestii ostatecznych nabywców takiego zobowiązania.
  • Kredyt konsumencki wykazuje maksymalną wartość zaciąganego zobowiązania – to 250 550 złotych. Natomiast w przypadku kredytu konsumpcyjnego nie można mówić o jakichkolwiek ograniczeniach, które dotyczą maksymalnej kwoty udzielanego wsparcia finansowego.
  • Kredytu konsumenckiego najczęściej udziela się na wskazany cel, który kredytobiorca ma wskazać we wniosku kredytowym. Następnie musi również udokumentować jego nabycie ze środków przekazanych od kredytodawcy. Tutaj wyróżnić możemy na przykład kredyt na samochód czy remont mieszkania. Natomiast kredyt konsumpcyjny udziela się zaś przeważnie na dowolny cel. Ponadto kredytodawca zupełnie nie ingeruje w to, na co przedsiębiorca przeznaczył pieniądze udostępnione w ramach tego zobowiązania.

Warte uwagi: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Skarbówka będzie mogła sprawdzić konta bankowe
Czytaj  Spadki i darowizny – opodatkowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *