Podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej i zatrudnianiu pracowników, można wysłać ich na określony czas do pracy w innym kraju należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź Szwajcarii. Dotyczy to sytuacji, gdy np. Firma świadczy usługi za firmą. Jak delegować pracowników do innych krajów UE? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Kiedy złożyć a kiedy nie deklarację VAT-UE?

Jak delegować pracowników do innych krajów UE? – Pracownik delegowany

Pracownikiem, który zostanie delegowany do pracy za granicą jest osoba, które jest zatrudniona na stałe w Polsce. Jednakże zostaje skierowana do wykonywania tymczasowej pracy na terytorium innego kraju należącego do UE, EOG bądź Szwajcarii. Pracownikiem delegowanym może być także cudzoziemiec, który pracuje w firmie mającej swoje stałe miejsce wykonywania działalności w Polsce. Warunkiem jest to, że cudzoziemiec jest w Polsce oraz pracuje tutaj legalnie. Jeśli chce się delegować do Niemiec cudzoziemca, który jest obywatelem Ukrainy, musi on uzyskać wizę “Vander Elst”.

Ile może trwać okres delegacji?

Przede wszystkim należy wspomnieć, że delegowanie pracownika z zasady musi być tymczasowe i trwać przez określony okres. Nie może to być stan trwały.
Przepisy wyróżniają dwa okresy delegowania i jest to:

  • delegowanie krótkoterminowe – trwa krócej niż 12 miesięcy,
  • delegowanie długoterminowe – trwa dłużej niż 12 miesięcy.

Istnieje możliwość wydłużenia tego okresu do maksymalnie 18 miesięcy, tuż przed nastąpieniem 12. miesiąca należy powiadomić o tym pracownika. Jednakże musi to być dobrze uzasadnione oraz umotywowane. Wynika to z faktu, że państwo w którym znajduje się pracownik może nie wyrazić zgody na przedłużenie okresu delegacji.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Czytaj  Przekroczony limit i zmiana statusu podatnika z nievatowca na vatowca

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Co to jest system e-TOLL?

Jakie są warunki wynagradzania pracowników delegowanych?

Bez znaczenia ma fakt, na jaki okres czasu będzie delegowany pracownik, na krótkoterminowy lub długoterminowy, od pierwszego dnia trwania delegacji musi otrzymywać wynagrodzenie takie, jakie otrzymuje się w delegowanym kraju. Wchodzą w to wszystkie składniki wynagrodzenia oraz dodatki. Co prawa nie oznacza to, że wypłata będzie tej samej wysokości co obywatela tego kraju pracującego w tej branży, ale podstawa do jej obliczenia oraz składniki wynagrodzenia muszą być takie same.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zasady wystawiania faktury korygującej przez sprzedawcę

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Co to jest system e-TOLL?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *