Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności? Tego właśnie dowiesz się z naszego artykułu. Przeczytaj zatem artykuł jeśli masz długi i jesteś zainteresowany tym tematem. Kwestię rygoru natychmiastowej wykonalności reguluje artykuł

Art.  333. kpc  [Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności]

§  1. Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli:

1) zasądza alimenty – co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące

;2) zasądza roszczenie uznane przez pozwanego;3) wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny.

Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Przeczytaj o: Kiedy można stosować nienormowany czas pracy?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czym są agresywne praktyki handlowe ?

Jaką moc ma taki rygor ?

Rygor natychmiastowej wykonalności powoduje, że wierzyciel nie czeka na wyrok sądu II instancji Zgodnie z art. 369 Kodeksu cywilnego taką apelację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia stronie zaskarżającej wyroku z uzasadnieniem. Wcześniej orzeczenie sądu I instancji nie można wykonać.

Zatem należy powiedzieć, że rygor sprawia, że wyrok lub postanowienie jest ważne od momentu jego ogłoszenia lub podpisania przez sąd. W przypadku nadania rygoru natychmiastowej wykonalności można od razu rozpocząć egzekucję komorniczą, co oznacza, że prawdopodobnie szybciej uzyskasz zapłatę.

Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Jak cofnąć rygor natychmiastowej wykonalności ?

Dłużnik ma prawo złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, a nawet, w uzasadnionych przypadkach, wnioskować o jego zawieszenie. W jakich przypadkach jest to możliwe ? przede wszystkim gdy sąd wydał go z naruszeniem przepisów. Ponadto zawieszenie może nastąpić także wtedy, gdy mamy wątpliwości co do samego procesu, który odbył się zaocznie, czyli pod nieobecność pozwanego.

Czytaj  Co to jest Full Service Leasing?

Art.  346.kpc reguluje zawieszenie lub zasady uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności

]§  1. Na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania albo jeżeli pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo było niezawinione, a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego. Zawieszając wykonalność wyroku, sąd może zarządzić środki zabezpieczenia w myśl oddziału poprzedzającego.

§  11. Sąd może uchylić rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli pozwany wykaże, że odpis pozwu doręczono w trybie przewidzianym w art. 139 § 1 na inny adres aniżeli aktualne w dacie doręczenia miejsce zamieszkania pozwanego.

Kiedy nie nadaje się rygorowi natychmiastowej wykonalności ?

Kodeks postępowania cywilnego określa, że rygoru, o którym mówimy nie nadaje się w sytuacji, gdy dłużnik poniósłby za jego przyczyną niepowetowaną szkodę. Jak rozumieć pojęcie niepowetowanej szkody ? Chodzi tutaj o sytuację gdzie restytucja stanu sprzed wykonania wyroku będzie niemożliwa. Co ciekawe rygoru tego nie stosuje się także w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Indywidualny Rachunek Podatkowy

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Faktoring jako sposób finansowania firmy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *