Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności? Tego właśnie dowiesz się z naszego artykułu. Przeczytaj zatem artykuł jeśli masz długi i jesteś zainteresowany tym tematem. Kwestię rygoru natychmiastowej wykonalności reguluje artykuł

Art.  333. kpc  [Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności]

§  1. Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli:

1) zasądza alimenty – co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące

;2) zasądza roszczenie uznane przez pozwanego;3) wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny.

Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Przeczytaj o: Kiedy można stosować nienormowany czas pracy?

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Instagram Banner

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Czytaj  Dlaczego zaufanie w biznesie jest istotne?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kredyt pomostowy - co to jest i na czym polega?

Jaką moc ma taki rygor ?

Rygor natychmiastowej wykonalności powoduje, że wierzyciel nie czeka na wyrok sądu II instancji Zgodnie z art. 369 Kodeksu cywilnego taką apelację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia stronie zaskarżającej wyroku z uzasadnieniem. Wcześniej orzeczenie sądu I instancji nie można wykonać.

Zatem należy powiedzieć, że rygor sprawia, że wyrok lub postanowienie jest ważne od momentu jego ogłoszenia lub podpisania przez sąd. W przypadku nadania rygoru natychmiastowej wykonalności można od razu rozpocząć egzekucję komorniczą, co oznacza, że prawdopodobnie szybciej uzyskasz zapłatę.

Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności?

Jak cofnąć rygor natychmiastowej wykonalności ?

Dłużnik ma prawo złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, a nawet, w uzasadnionych przypadkach, wnioskować o jego zawieszenie. W jakich przypadkach jest to możliwe ? przede wszystkim gdy sąd wydał go z naruszeniem przepisów. Ponadto zawieszenie może nastąpić także wtedy, gdy mamy wątpliwości co do samego procesu, który odbył się zaocznie, czyli pod nieobecność pozwanego.

Czytaj  Co zrobić ze źle wrzuconym wydatkiem w koszty przychodu?

Art.  346.kpc reguluje zawieszenie lub zasady uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności

]§  1. Na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania albo jeżeli pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo było niezawinione, a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego. Zawieszając wykonalność wyroku, sąd może zarządzić środki zabezpieczenia w myśl oddziału poprzedzającego.

§  11. Sąd może uchylić rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli pozwany wykaże, że odpis pozwu doręczono w trybie przewidzianym w art. 139 § 1 na inny adres aniżeli aktualne w dacie doręczenia miejsce zamieszkania pozwanego.

Kiedy nie nadaje się rygorowi natychmiastowej wykonalności ?

Kodeks postępowania cywilnego określa, że rygoru, o którym mówimy nie nadaje się w sytuacji, gdy dłużnik poniósłby za jego przyczyną niepowetowaną szkodę. Jak rozumieć pojęcie niepowetowanej szkody ? Chodzi tutaj o sytuację gdzie restytucja stanu sprzed wykonania wyroku będzie niemożliwa. Co ciekawe rygoru tego nie stosuje się także w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Wypadek w drodze do lub z pracy

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Przekształcenie spółki osobowej w spółkę z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *