Polski Ład 3.0 – jakie zmiany?

Polski Ład 3.0. Czekają nas kolejne zmiany! Wszystko za sprawą Polskiego Ładu. 28 czerwca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się zapowiadany od dłuższego czasu projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustaw. Jest to kolejna już nowelizacja przepisów w ramach tzw. Polskiego Ładu, która tym razem skupiaCzytaj więcej ⟶

Porozumienie inwestycyjne

Polski Ład jest obszerną reformą gospodarczą wprowadzającą wiele istotnych zmian w prawie podatkowym. W ramach programu Ministerstwo Finansów wprowadziło nową instytucję pod nazwą Porozumienie inwestycyjne (PI). To umowa zawierana pomiędzy organem podatkowym a podmiotem gospodarczym, która ma dotyczyć skutków oraz przyszłych operacji podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w ramach jednej umowy pomiędzyCzytaj więcej ⟶

Limit płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami

W 2022 r. limit płatności gotówkowych w rozliczeniach pomiędzy przedsiębiorcami wynosi 15.000 zł. Na podstawie zmian związanych z Polskim Ładem, miał zostać znacznie obniżony do poziomu 8.000 zł. Ustawodawca podjął jednak decyzję o przesunięciu o rok terminu na wdrożenie tej regulacji. Od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywać nowe limity płatności gotówkowych. Zmieni się limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Dotąd limitCzytaj więcej ⟶

Polski Ład 2.0 – nadchodzą zmiany

W ramach ,,naprawy” nowelizacji prawa podatkowego, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. (zwanej ,,Polskim Ładem”) ustawodawca proponuje kolejną rewolucyjną zmianę przepisów podatkowych. Zmiany mają wejść w życie już niebawem – 1 lipca 2022 r. 12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę, która ma na celu poprawić niedociągnięcia zawarte w pierwotnej wersji Polskiego Ładu.Czytaj więcej ⟶

Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

W ramach obowiązujących od niedawna przepisów Polskiego Ładu rząd zaproponował pewne modyfikacje. Zmienią się przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w tym m.in. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki. Ponadto zmianie ulegną zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórychCzytaj więcej ⟶

Abolicja podatkowa zlikwidowana

Wśród kolejnych zmian podatkowych zapowiedzianych 24 marca 2022 roku, wskazano likwidację poszczególnych ulg Polskiego Ładu. Pozbawienie tegorocznych preferencji podatkowych ma nastąpić już od 1 lipca. W projekcie zmian znalazł się przepis, który likwiduje wprowadzoną w styczniu 2022 r. abolicje podatkową. Miał być to program, za pomocą którego podatnicy uzyskiwaliby podatkowo czyste konto poprzez ujawnienie nieopodatkowanegoCzytaj więcej ⟶

Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe

Polski Ład 2.0 ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r., jednak część przepisów z założenia ma objąć cały 2022 r. W trakcie roku podatkowego rząd obniżył stawkę podatku. 24 marca rząd zaproponował zmiany w funkcjonującym od niedawna Polskim Ładzie. W związku z planowanymi zmianami w ustawach podatkowych, zmieni się skala podatkowa. Projekt ustawy przewiduje obniżenieCzytaj więcej ⟶

Ulga na zabytki

Projekt zmian w Polskim Ładzie nabiera tempa i konkretnego kształtu. Po konsultacjach społecznych z ubiegłego roku, resort finansów zdecydował pozostawić ulgę na zabytki, lecz na nieco zmienionych zasadach. Podatnicy, którzy w 2022 roku poniosą wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, będą mogły skorzystać z nowej ulgi podatkowej. Mam na myśli ulgę na zabytki.Czytaj więcej ⟶

Fundacja rodzinna – rodzinny skarbiec?

Obecnie w Polsce działa niemal prawie milion rodzinnych firm. Wielu z przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą wraz z członkami swoich rodzin, planuje przeprowadzić proces sukcesji. Jak już pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów – rozwiązanie to wymaga od nich posiadania następców prawnych, którzy byliby chętni, aby przejąć rodzinny biznes. Dotychczas prawo nie przewidywało innej możliwości, jakCzytaj więcej ⟶

Polski Ład wprowadza nowe obowiązki

Polski Ład – zgodnie z jego projektem od 2023 r. podatnicy podatku CIT oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą miały szereg nowych obowiązków. Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej, które weszły w życie w styczniu 2022 roku, obligują przedsiębiorców do comiesięczne przesyłanie do ZUS informacji o osiągniętym dochodzie. Więcej na temat nowej składki zdrowotnej pisaliśmy w tymCzytaj więcej ⟶