Odsetki od zaległości podatkowych

Wśród kolejnych zmian podatkowych zapowiedzianych 24 marca 2022 roku, wskazano likwidację poszczególnych ulg Polskiego Ładu. Pozbawienie tegorocznych preferencji podatkowych ma nastąpić już od 1 lipca. W projekcie zmian znalazł się przepis, który likwiduje wprowadzoną w styczniu 2022 r. abolicje podatkową. Miał być to program, za pomocą którego podatnicy uzyskiwaliby podatkowo czyste konto poprzez ujawnienie nieopodatkowanego dochodu. Zmiana ta nie weszła jeszcze do użytku, a okazuje się, że będzie wycofana, zanim ktokolwiek zdążył z niej skorzystać.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Tarcza antyinflacyjna 1.0 – przedłużenie

Abolicja podatkowa zlikwidowana
Abolicja podatkowa zlikwidowana

Abolicja podatkowa – wyjaśnienie

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, które miały pozwolić od lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na zgłoszenie podatnikom dochodu, którego wcześniej nie zgłoszono do opodatkowania. Od takiego dochodu podatnicy mieli zapłacić 8-procentowy podatek od dochodu (tzw. ryczałt przejściowy) lub 2-procentową daninę od wartości majątku za granicą. Ponadto miała to być stawka preferencyjna, od której nie miały być naliczane odsetki. Dodatkowo podatnik uiszczałby opłatę w wysokości 1% od dochodu wykazanego we wniosku.

Program miał dotyczyć również przypadków, w których podatnik niewłaściwie ocenił swoją rezydencję podatkową. Z tego powodu nie opodatkował dochodu lub podjął decyzję na majątku, która nie ma ekonomicznie uzasadnionego celu.

Przeczytaj: Praca zdalna uregulowana prawnie

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Polski Ład — ulga 4+ dla wielodzietnych rodzin

Uchylenie abolicji podatkowej – powody

Prezydent RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadania zgodności wprowadzonych przepisów z Konstytucją RP. Zarzucone zostały w szczególności:

  • naruszenie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 217 Konstytucji);
  • naruszenie zasady równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji);
  • naruszenia zasady powszechności i równości opodatkowania (art. 84 Konstytucji);
  • naruszenie art. 1 i art. 2 Konstytucji, w której z możliwości skorzystania z abolicji podatkowej nie zostały wykluczone osoby pełniące funkcje publiczne (funkcje, z którymi wiążą się uprawnienia decyzyjne).
Czytaj  Wystawiaj paragony — urzędnicy skarbowi mają nowe uprawnienia

Jednakże to nie wszystkie zastrzeżenia podjęte przez prezydenta RP dotyczące nowego rozwiązania (abolicji podatkowej). Otóż w ocenie prezydenta:

„zakres praw i obowiązków osób pełniących funkcje publiczne uwzględniać musi wartości, jakim mają służyć instytucje władzy publicznej oraz zasadę sprawiedliwości społecznej. W przekonaniu Prezydenta RP budowanie autorytetu państwa i zaufania obywateli do jego organów wymaga tworzenia prawa w sposób wykluczający akceptację naruszających porządek prawny działań osób pełniących funkcje publiczne. Obejmuje to także zachowania polegające na uzyskiwaniu, w sposób niezgodny z prawem, korzyści majątkowych”.

Warte uwagi: Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kiedy trzeba prowadzić księgowość pełną a kiedy uproszczoną?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  PIT-38 – kogo dotyczy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *