Czynny żal

Do końca 2021 roku czynny żal był często wykorzystywanym narzędziem, które pozwalało na łagodzenie pomyłek w postepowaniach podatkowych. Jednakże wraz z nadejściem nowego roku, nastąpiły istotne, niestety niekorzystne dla podatników zmiany.

W przepisach art. 56 § 4 i 61a § 1-3 ustawy z dnia 10 września 1999 r.  Kodeksu karnego skarbowego wskazane są czyny kwalifikowane jako wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe:

  • nieskładanie w terminie organowi podatkowemu deklaracji mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania,
  • złożenie deklaracji niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego JPK_VAT z deklaracją,
  • przesłanie ewidencji po terminie,
  • przesłanie wadliwej (niezgodnej z określonymi prawem wymogami formalnymi) ewidencji,
  • nieprzesłanie ewidencji właściwemu organowi podatkowemu albo przesyłanie nierzetelnej ewidencji.

Jednakże kwalifikacja danego czynu (jako wykroczenie skarbowe czy przestępstwo skarbowe) zależy od okoliczności danej sprawy.

Od 1 października 2020 roku wszystkich przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT obowiązuje nowa forma składania jednolitego pliku kontrolnego wraz z deklaracją znana jako JPK_V7. Formularz ten musisz wysyłać w odpowiednim terminie do właściwego urzędu skarbowego. Jednakże, co jeśli nie będziesz mógł wysłać go na czas lub popełnisz błąd przy jego wypełnianiu? Czy w tym przypadku konieczne jest złożenie tzw. „czynnego żalu”?

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Odroczony podatek dochodowy

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  CIT estoński - kto może z z niego skorzystać ?

Czynny żal – zmiany

Instytucję czynnego żalu omawialiśmy o osobnym artykule. Zachęcam do zapoznania się: Czynny żal – sposób na uniknięcie konsekwencji?

Nastąpiły zmiany przepisów dotyczących niepodleganiu karze za przestępstwo karne skarbowe. W związku z tym od 1 stycznia 2022 r., odpowiedzialności karnej nie ponosi się po złożeniu nie tylko korekty deklaracji podatkowej (jak było do tej pory), ale również po złożeniu korekty księgi podatkowej. Jednakże złożenie korekty samej części ewidencyjnej pliku JPK_V7 nie zmusza do posługiwania się instytucją czynnego żalu. Co oznacza, że zniesiony został obowiązek składania dodatkowego pisma wyjaśniającego przyczyny popełnionego przestępstwa karnego skarbowego.

Czytaj  Podatek dochodowy i VAT a leasing konsumencki
Czynny żal
Czynny żal a JPK_V7 – zmiany

Konsekwencje zmian

Warunkiem uznania korekty za skuteczną jest złożenie jej przed wszczęciem przez organ postępowania przygotowawczego o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. W związku z tym, jeśli przed złożeniem poprawionej i zgodnej ze stanem faktycznym deklaracji wszczęte zostało już postępowanie przygotowawcze, niemożliwe będzie uchylenie się od kary za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Pamiętaj również, że organy podatkowe nie mają obowiązku informowania o wszczęciu takiego postępowania. Z tego powodu, gdy składasz korektę deklaracji, nie masz pewności, że unikniesz przewidzianej kary.

Zgodnie z treścią art. 16 § 5 pkt 2 Kodeksu karnego skarbowego (KKS) – czynny żal jest nieskuteczny, gdy zostanie złożony

“po rozpoczęciu przez organ czynności służbowej, w szczególności przeszukania lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.”

Warte uwagi: Odpowiedzialność materialna pracownika

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  CIT estoński - kto może z z niego skorzystać ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Pożyczka od wspólnika dla spółki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *