Czynny żal

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest opłacanie podatków w ustawowo ustalonym terminie oraz składanie w urzędzie skarbowym obligatoryjnych deklaracji. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, może zostać nałożona na Ciebie kara za zaniedbanie. Dotyczy to zarówno złożenia deklaracji podatkowej po wyznaczonym terminie, jak i błędnie wypełnionego formularza. W zależności od społecznej szkodliwości popełnionego przez Ciebie czynu, może zostać on sklasyfikowany jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Tym, co może uratować Cię przed konsekwencjami jest właśnie czynny żal. Kiedy i kto może skorzystać z tego prawa? Dowiesz się tego z niniejszego artykułu.

Przeczytaj również: Ulga odsetkowa – kogo dotyczy?

Czynny żal – podstawowe informacje

Instytucja czynnego żalu została przewidziana w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z nim: ,, Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.”

Warto z tej możliwości skorzystać, gdy z powodu zaniedbania, zapomnienia czy bałaganu nie dopełnisz koniecznych obowiązków. Należy jednak pamiętać, że czynny żal to narzędzie wprowadzone przez ustawodawcę na ścisłe określonych zasadach i tylko spełnienie odpowiednich warunków umożliwia prawidłowe skorzystanie z tego rozwiązania. Ponadto nie ma obowiązku zapłaty zaległego podatku wraz ze złożeniem takiego pisma. Jak wskazuje art. 16 § 2 KKS płatności powinieneś dokonać najpóźniej w terminie wskazanym przez organ podatkowy.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak wypełnić deklarację na podatek leśny DL-1?

Warunki skorzystania z czynnego żalu

Ustawodawca wprowadził cztery podstawowe warunki, umożliwiające skorzystanie z instytucji czynnego żalu. Pamiętaj jednak, że wszystkie muszą zostać spełnione łącznie.

  1. Popełnienie przestępstwa – z czynnego żalu możesz skorzystać dopiero po popełnieniu czynu zabronionego.
  2. Zawiadomienie organu – najpierw powinieneś powiadomić organ powołany do ścigania. Może być to urząd skarbowy, urząd celny, inspektor kontroli skarbowej itp. Twoje zawiadomienie powinno trafić do właściwego organu ścigania, w zależności od tego, jakie czynu zabronionego się dopuściłeś.
  3. Ujawnienie istotnych okoliczności – przepisy prawne wymagają, abyś w zawiadomieniu zawarł ujawnienie istotnych okoliczności czynu, w tym w szczególności osoby, które współdziałały w jego popełnieniu.
  4. Termin złożenia zawiadomienia – jako podatnik, powinieneś złożyć stosowne zawiadomienie zanim organ ścigania miał informacje o tym czynie. Zgodnie z par. 5 art. 16 ustawy kodeksu karnego skarbowego, zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli złożyłeś je:
  • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.
Czytaj  Jaka jest odpowiedzialność udziałowca spółki za zobowiązania firmowe?
Czynny żal
Czynny żal – sposób na uniknięcie konsekwencji?

Czynny żal – wyłączenia

Niestety możliwość skorzystania z czynnego żalu nie przysługuje każdemu przedsiębiorcy. Wiąże się to z faktem, że nie każde przestępstwo lub wykroczenie podlega możliwości zaniechania kary. W Kodeksie karnym skarbowym art.16 §6 jest wykaz sytuacji, zgodnie z którymi nie możesz skorzystać z czynnego żalu. Mowa tu o:

  1. kierowaniu wykonaniem ujawnionego przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,
  2. wykorzystaniu uzależnienia innej osoby od siebie i polecenie jej wykonania ujawnionego czynu zabronionego,
  3. zorganizowaniu grupy lub związku mającego na celu popełnienie przestępstwa skarbowego, chyba że czynny żal złożyli wszyscy członkowie grupy lub związku,
  4. nakłanianiu innej osoby do przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, aby skierować przeciwko niej postępowanie o czyn zabroniony.

Jeżeli dopuściłeś się jednej z powyższych czynności, nie możesz złożyć zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Warte uwagi: Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  PIT-39 – kogo dotyczy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *