Nierozliczenie się z tytułu PIT – konsekwencje

W 2021 roku Krajowa Administracja Podatkowa przygotowała na podstawie posiadanych informacji deklaracje podatkowe do rozliczenia dla 23 262 396 podatników. Deklaracja PIT stanowią informację dla urzędu skarbowego o przychodach podatnika w danym roku podatkowym. Złożenie jej to Twój obowiązek, jeśli osiągasz opodatkowane przychody. Deklarację PIT możesz rozliczyć i przekazać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej – za pomocą rządowej usługi TwójCzytaj więcej ⟶

Czynny żal – sposób na uniknięcie konsekwencji?

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest opłacanie podatków w ustawowo ustalonym terminie oraz składanie w urzędzie skarbowym obligatoryjnych deklaracji. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, może zostać nałożona na Ciebie kara za zaniedbanie. Dotyczy to zarówno złożenia deklaracji podatkowej po wyznaczonym terminie, jak i błędnie wypełnionego formularza. W zależności od społecznej szkodliwości popełnionego przez Ciebie czynu,Czytaj więcej ⟶

Wykroczenie skarbowe a przestępstwo skarbowe

Przestępstwo, jak i wykroczenie skarbowe są podstawowymi pojęciami, którymi posługuje się kodeks karny skarbowy. Zarówno przestępstwo, jak i wykroczenie skarbowe, są czynami zabronionymi przez kodeks pod groźbą kary. Wykroczenie skarbowe i przestępstwo skarbowe to często mylone pojęcia. Jednakże różnica w ich postrzeganiu jest istotna dla przedsiębiorcy, który dopuścił się karalnego czynu. Ponadto to głównie odCzytaj więcej ⟶