Czynny żal a JPK_V7 – zmiany

Do końca 2021 roku czynny żal był często wykorzystywanym narzędziem, które pozwalało na łagodzenie pomyłek w postepowaniach podatkowych. Jednakże wraz z nadejściem nowego roku, nastąpiły istotne, niestety niekorzystne dla podatników zmiany. W przepisach art. 56 § 4 i 61a § 1-3 ustawy z dnia 10 września 1999 r.  Kodeksu karnego skarbowego wskazane są czyny kwalifikowane jako wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe: nieskładanie w terminieCzytaj więcej ⟶

Czynny żal – sposób na uniknięcie konsekwencji?

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest opłacanie podatków w ustawowo ustalonym terminie oraz składanie w urzędzie skarbowym obligatoryjnych deklaracji. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, może zostać nałożona na Ciebie kara za zaniedbanie. Dotyczy to zarówno złożenia deklaracji podatkowej po wyznaczonym terminie, jak i błędnie wypełnionego formularza. W zależności od społecznej szkodliwości popełnionego przez Ciebie czynu,Czytaj więcej ⟶