Czynny żal a JPK_V7 – zmiany

Do końca 2021 roku czynny żal był często wykorzystywanym narzędziem, które pozwalało na łagodzenie pomyłek w postepowaniach podatkowych. Jednakże wraz z nadejściem nowego roku, nastąpiły istotne, niestety niekorzystne dla podatników zmiany. W przepisach art. 56 § 4 i 61a § 1-3 ustawy z dnia 10 września 1999 r.  Kodeksu karnego skarbowego wskazane są czyny kwalifikowane jako wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe: nieskładanie w terminieCzytaj więcej ⟶