CIT-ST

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy rozliczają się przy pomocy księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek ewidencjonowania kosztów. Mogą to robić przy pomocy jednego z dwóch sposobów. Należą do nich: metoda uproszczona (inaczej kasowa) lub memoriałowa. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się na czym polega metoda memoriałowa rozliczania kosztów w KPiR.

Metoda memoriałowa rozliczania kosztów w KPiR jak założyć działalność

Metoda memoriałowa ewidencjonowania kosztów w KPiR

Jak już wspomniano na wstępie, metoda memoriałowa jest jednym ze sposobem księgowania kosztów w KPiR. Jedną z najważniejszych zalet tego rozwiązania jest rozróżnienie kosztów na bezpośrednio (można je przyporządkować do konkretnego przychodu) i pośrednio (nie da się ich powiązać z konkretną fakturą sprzedażową) związane z uzyskanym przychodem. Takie zróżnicowanie jest istotne ze względu na datę ujęcia wydatku w ewidencji. Koszty bezpośrednie powinny zostać zaliczone do roku, w którym został osiągnięty odpowiadający im przychód. Jeśli natomiast chodzi o koszty pośrednie, to powinno się je księgować według daty wystawienia faktury. Wyjątkiem są koszty, które poniesiono na przełomie roku. Wówczas należy przyporządkować proporcjonalnie do lat, których dotyczą.

Metoda memoriałowa rozliczania podatku VAT – Metoda uproszczona rozliczania kosztów w KPiR

Metoda uproszczona jest łatwiejsza w korzystaniu od metody memoriałowej. Oprócz tego, tutaj nie jest istotna data uregulowania zapłaty. Wydatek ujmuje się w ewidencji według daty wystawienia faktury. Nie ma konieczności dzielenia wydatków na przełomie roku na te związane z poprzednim rokiem i te dotyczące roku bieżącego.

Metoda memoriałowa rozliczania kosztów w KPiR jak założyć działalność

Metoda memoriałowa a księgowanie wydatków po zapłacie

Wypłaty dla pracowników są kosztami uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne. Warunkiem jest to, że trzeba je wypłacić lub pozostawić do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

Składki ZUS, FP oraz FGŚP

Opłaty na wyżej wymienione składki i fundusze, podobnie jak wynagrodzenia dla pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych dopiero w momencie ich uregulowania. Oznacza to, że jeśli składki za czerwiec płatne do 15 lipca, zostaną zapłacone w czerwcu to można je zaliczyć do kosztów w czerwcu. Natomiast jeżeli przedsiębiorca ureguluje je w lipcu, to powinno się je wliczyć do kosztów w lipcu.

Czytaj  Jak rozliczyć wygraną w Lotto?

Przeczytaj o:

Metoda kasowa – przywilej małego podatnika VAT

Jak zaksięgować przychód na przełomie roku?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Pożyczka od spółki dla spółki - Jak to zrobić ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *