jakzalozycdzialalnosc

Prowadzenie własnej działalności to nie tylko przewidywane zyski, ale także możliwe straty. Biorąc pod uwagę niepewność sytuacji rynkowej, nieprzewidywalność zmiennych wewnętrznych oraz otoczenia, należy liczyć się z możliwością utraty płynności finansowej. Zamiast martwić się na zapas rzeczami niezależnymi od nas, dobrze jest pomyśleć zawczasu o zabezpieczeniu swojej firmy przed utratą równowagi ekonomicznej. Wszakże każdemu zdarzają się potknięcia, dlatego też ubezpieczenie od utraty dochodu jest często wybieraną opcją ochrony biznesu. Jednak nasuwa się tu pytanie – czy ubezpieczenie od utraty dochodu może stanowić koszt?

Czy ubezpieczenie od utraty dochodu może stanowić koszt jak założyć działalność

Koszty uzyskania przychodu – czym one są?

Prawne podstawy pojęcia kosztów przychodu łącznie ze szczegółową klasyfikacją wydatków pod nie podpadających znajdziesz w dzienniku ustaw. W tym przypadku, w  art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ogólnie mówiąc, do kosztów takich zalicza się wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z zachowaniem źródeł przychodu w firmie. Co więcej, koszty takie podlegają ocenie celowości ich zastosowania w dążeniu do uzyskania przychodów. Nawiasem mówiąc, wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodu, jeżeli jego powstanie w sposób jednoznacznie przyczynowy generuje zysk.

Czy ubezpieczenie od utraty dochodu może stanowić koszt jak założyć działalność

Czy ubezpieczenie od utraty dochodu może stanowić koszt? – Wątpliwości

Przechodząc do rozwiązania głównego zagadnienia, należy odnieść się do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zważywszy, że wykupienie polisy ubezpieczeniowej ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, to ubezpieczenie umożliwi zabezpieczenie przychodu w momencie niedyspozycji zawodowej. Skoro tak, intuicyjnie chcielibyśmy je wpisać w koszty uzyskania przychodu. Jednakże fiskus ma inne zdanie, gdyż według ich indywidualnej interpretacji przepisów ubezpieczenie takie nie może być wpisane w koszta uzyskania przychodów. Prawdę mówiąc, dzieje się tak dlatego, że polisa traktuje się jako wydatek na cele osobiste, a nie firmowe. Z drugiej zaś strony, taka interpretacja aparatu skarbowego bynajmniej nie musi być wiążąca. Podczas gdy, wliczanie ubezpieczenia jako kosztu jest negatywnie rozpatrywane przez fiskusa, właściwie jest kwestią sporną, w rzeczywistości mogącą zostać rozstrzygniętą przez sąd. Niemniej, należy pamiętać, że pomimo przychylności dla przedsiębiorców, wynik rozprawy jest kwestią indywidualną, zależącą od charakteru działalności.

Czytaj  KPiR — kto ma obowiązek prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów?

Przeczytaj o:

Kradzież pieniędzy a koszty uzyskania przychodów

Składki ZUS jako koszt uzyskania przychodu

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Polski Ład — ulga 4+ dla wielodzietnych rodzin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *