jakzalozycdzialalnosc

Zdarza się, że podatnik może mieć do czynienia z nadpłatą podatku od towaru i usług, czyli podatku VAT. Dzieje się to w sytuacji, gdy dokonano korekty podczas zwiększenia kwoty naliczonego podatku, który podlega odliczeniu. W wyniku takiej korekty zobowiązanie podatkowe będzie obniżone lub gdy w wyniku korekty podatnik zmniejszy kwotę należnego podatku. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej jak wygląda nadpłata w VAT, to przeczytaj ten artykuł do końca.

Nadpłata w VAT jak założyć działalność

Czym jest nadpłata VAT?

Według ordynacji podatkowej nadpłata jest m. in. kwotą:

  • nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku,
  • podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej,
  • zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Należy dodać, że gdy wpłata dotyczyła zaległości podatkowej, identycznie z nadpłatą traktuje się także część wpłaty. Tą którą zaliczono na poczet odsetek za zwłokę.

Kiedy powstaje nadpłata?

  • deklaracji podatku akcyzowego – dla podatników podatku akcyzowego,
  • zeznania rocznego – dla podatników podatku dochodowego,
  • deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy – dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych,
  • deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług – dla podatników podatku od towarów i usług.
Nadpłata w VAT jak założyć działalność

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty mogą złożyć podatnicy, którzy w deklaracjach wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek. W takiej sytuacji, gdy złożona w urzędzie skarbowym korekta deklaracji VAT nie będzie budziła wątpliwości, organ podatkowy zwróci nadpłatę bez wydawania decyzji o nadpłacie.

Termin zwrotu nadpłaty

To, kiedy nastąpi zwrot nadpłaty zależy od tego, czy organ podatkowy wydał w tej sprawie decyzję, czy też nie. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Jeśli natomiast nie została podjęta decyzja, zwrot nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia jej skorygowania.

Czytaj  Jakie składki ZUS musi płacić przedsiębiorca?

Przeczytaj o:

Metoda memoriałowa rozliczania podatku VAT

Kiedy można anulować fakturę VAT?

Jak zmaksymalizować zyski w przedsiębiorstwie?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Firma w domu a podatek od nieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *