jak założyć działalność

Jeśli zdarzyło Ci się kiedyś popełnić błąd podczas wystawiania faktury sprzedaży, w wyniku którego zostały zamieszczone w niej błędne dane, pewnie interesuje Cię, jak w tych okolicznościach należy postąpić. Przede wszystkim istotne jest rozróżnienie między procesem anulowania a korygowania faktury. Należy je odpowiednio zidentyfikować i wybrać odpowiedni w danym przypadku. Jak dokonać takiego rozgraniczenia i kiedy anulować fakturę VAT? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się kiedy można anulować fakturę VAT?

Kiedy można anulować fakturę VAT jak założyć działalność

Korygowanie a anulowanie faktury

Fakturę korygującą możesz wystawić wtedy, kiedy do dokumentu wkradły się błędy. A także, gdy zaistniały zdarzenia skutkujące zmianą wartości transakcji, w wyniku czego pierwotna faktura VAT nie wskazuje poprawnych wartości sprzedaży. Jako przykłady można wymienić tu sytuacje: nieuwzględnienia opustów lub obniżek cen. Oprócz tego zwrot towaru lub opakowań, zwrot całości lub części zapłaty, jak i również podwyższenie ceny towaru. A nade wszystko popełnienie błędu w jakimkolwiek miejscu faktury VAT. Należy pamiętać, że wymienione tu sytuacje kwalifikują się do korekty, a nie anulowania faktury.

Anulowanie faktury, kiedy można to zrobić?

Nie istnieją przepisy podatkowe regulujące okoliczności anulowania faktury. Jednakże analiza orzeczeń sądów administracyjnych oraz organów podatkowych pozwala wyróżnić sytuacje, w których anulowanie faktury VAT jest możliwe. Warto przy tym pamiętać, że jest to możliwe tylko w określonych sytuacjach. Warunki, które muszą zostać spełnione to po pierwsze, gdy faktura nie dokumentuje rzeczywiście dokonanej czynności, po drugie nie została wprowadzona do obiegu prawnego oraz po trzecie, anulowanie ma charakter jednoznaczny. Faktura taka nie ma prawa powrócić do obiegu.

Kiedy można anulować fakturę VAT jak założyć działalność

Jak krok po kroku anulować fakturę

W wypadku, gdy powyższe założenia zostaną spełnione i zdecydujesz się anulować fakturę, zobowiązujesz się do przekreślenia danej faktury VAT i umieszczenia na niej adnotacji z datą i przyczyną anulowania. Jeśli chodzi o unieważnioną fakturę, to obowiązkowe jest jej zachowanie w kartotece – nie będzie ona podlegała ewidencji księgowej. Co więcej, na takim dokumencie winien się znaleźć podpis osoby upoważnionej do wystawiania faktur. W przypadku, gdy nie masz oryginału faktury, musisz dołączyć do dokumentacji dowody wskazujące na przyczynę jej braku. A także potwierdzające, że dana transakcja nie doszła do realizacji.

Czytaj  Klasyfikacja środków trwałych

Przeczytaj o:

Jedna faktura korygująca do kilku faktur

Jakie informacje znajdują się na fakturze?

Jakie są rodzaje faktur?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Klasyfikacja środków trwałych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *