jak założyć działalność

Jakie informacje znajdują się na fakturze?

Faktura VAT należy do najczęściej stosowanego rodzaju faktur. Potwierdza ona dokonanie transakcji, która została opodatkowana podatkiem VAT. Obowiązek jej wystawienia mają podatnicy podatku od towarów i usług. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jakie informacje znajdują się na fakturze.

Jakie informacje znajdują się na fakturze jak założyć działalność

Co znajduje się na fakturze? – Informacje podstawowe

Przede wszystkim należy wspomnieć, iż faktura VAT może być wystawiona w formie papierowej lub elektronicznej. Bez znaczenia z jakiej formy skorzystasz, na dokumencie muszą się znaleźć:

 • data wystawienia,
 • kolejny numer dokumentu (według numeracji firmowej), pozwalający jednoznacznie zidentyfikować fakturę,
 • dane wystawiającego: imię i nazwisko lub/i nazwa firmy, adres oraz numer NIP,
 • dane nabywcy: imię i nazwisko lub/i nazwa firmy, adres oraz numer NIP,
 • data sprzedaży, dostawy towarów lub wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty, jeśli nastąpiła przed sprzedażą (o ile taka data jest wskazana i jest inna od daty wystawienia faktury),
 • nazwa towaru lub rodzaj usługi,
 • ilość lub miara dostarczonych towarów bądź zakres wykonanych usług,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (czyli cena netto),
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją bez kwoty podatku (czyli wartość sprzedaży netto),
 • wtawka podatku,
 • Kwota podatku od sumy kwoty sprzedaży netto z rozdzieleniem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • Kwoty wszystkich rabatów i obniżek cen, w tym w formie rabatu zapis o wcześniejszej zapłacie,
 • Suma wartości sprzedaży netto wraz z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku.
Jakie informacje znajdują się na fakturze jak założyć działalność

Jakie informacje znajdują się na fakturze? – Informacje dodatkowe

Oprócz powyższych informacji, faktura VAT powinna zawierać również takie informacje jak:

 • metoda kasowa (w przypadku małych przedsiębiorców, którzy wybrali metodę kasową),
 • samofakturowanie (w okolicznościach, gdy nabywca wystawia fakturę w imieniu sprzedawcy),
 • mechanizm podzielonej płatności – MMP (w sytuacji, gdy faktury są na kwotę powyżej 15 tys. zł, dokumentujących sprzedaż towarów lub usług objętych obowiązkowym MPP),
 • procedura marży (gdy sprzedawca nalicza i odprowadza podatek VAT tylko od marży jaką naliczył, nie ma możliwości odliczenia VAT z faktury zakupu, dotyczy dostaw towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków oraz dzieł sztuki, a także podmiotów świadczących usługi turystyczne),
 • imię i nazwisko lub nazwę przedstawiciela podatkowego, dodatkowo jego adres i numer identyfikacji podatkowej.
Czytaj  Najczęstsze błędy nowych firm

Jakich informacji nie trzeba już zamieszczać na fakturach VAT?

Zgodnie z nowymi przepisami, na fakturach nie muszą już widnieć takie informacje jak:

 • oznaczenie „faktura VAT”,
 • rozdzielenie na „oryginał” i „kopię”,
 • podpis i pieczątka firmowa,
 • wartość wyrażona słownie.

Przeczytaj o:

Jakie są rodzaje faktur?

Jaki jest termin wystawienia faktury i ile trzeba ją przechowywać?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Ulga na start- kto może z niej skorzystać ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *