Praca zdalna

Od początku pandemii praca w trybie zdalnym zaczęła zyskiwać na popularności. Wygląda na to, że ten system pracy pozostanie z nami na dłużej. Jak się do niego przygotować, w jaki sposób zadbać o efektywność oraz skupienie? Zaprzyjaźniona nam strona napisała o tym doskonały artykuł – Praca w domu.

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy od dawna czekają na przepisy dotyczące świadczenia pracy z domu. Mimo że praca zdalna została wprowadzona już ponad dwa lata temu w związku z wybuchem epidemii, to w dalszym ciągu nie jest ona uregulowana kodeksem pracy. Jednakże wkrótce ma się to zmienić! We wtorek, 24 maja rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, która na stałe wprowadzi pracę zdalną do polskiego porządku prawnego. Przeczytaj, co zawiera projekt nowego Kodeksu pracy!

Przeczytaj również: Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe

Praca zdalna

W dziale II Kodeksu pracy dodaje się Rozdział IIc „Praca zdalna”. Zgodnie z definicją z proponowanego art. 6718 praca zdalna jest pracą wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą (w tym w miejscu zamieszkania pracownika), w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Strony mogą ustalić między sobą formę wykonywania pracy zdalnej już przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Nowe przepisy mają zastąpić obowiązujące regulacje, dotyczące telepracy.

 Obserwujemy zmieniające się trendy na rynku pracy i wprowadzając pracę zdalną do Kodeksu pracy odpowiadamy na te trendy. Ale nie tylko. Rozwiązanie to powinno również poprawić możliwości zatrudnienia m.in. rodziców małych dzieci, pozwoli lepiej godzić im codzienne obowiązki z pracą zawodową – wskazała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Wydajność pracy podczas home office?
Czytaj  Czy można monitorować pracę zdalną pracowników?
Praca zdalna
Praca zdalna uregulowana prawnie

Co zakłada projekt nowelizacji?

Pracodawca będzie co do zasady musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony m.in. przez pracownika:

  • wychowującego dziecko do 4. roku życia,
  • sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym. Chodzi o osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownicę w ciąży,
  • rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto pracodawca będzie mógł takiemu pracownikowi odmówić pracy zdalnej, tylko jeżeli jej wykonywanie nie będzie możliwe ze względu na rodzaj pracy albo organizację pracy. O przyczynie odmowy pracodawca będzie musiał poinformować pracownika.

Dodatkowo projekt zakłada, że pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników – lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Chodzi o sytuacje gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia.

Warte uwagi: Płaca minimalna w 2023 roku

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Praca zdalna - jakie są trendy ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Wydajność pracy podczas home office?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *