Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą spotyka się z takimi pojęciami jak “rok podatkowy” oraz “rok obrotowy”. Choć mogłoby się wydawać, że oznaczają one to samo, to jednak tak nie jest. Każdy z nich może trwać w innym czasie. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jaka jest różnica między rokiem podatkowym a rokiem obrotowym.

Różnica między rokiem podatkowym a rokiem obrotowym jak założyć działalność

Co to jest rok podatkowy?

Rok podatkowy to określony w prawie okres rozliczeniowy, kiedy przedsiębiorca zajmuje się rozliczeniem uzyskanych dochodów. Rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jest to jedna z podstawowych różnic między takim rodzajem roku a rokiem obrotowym. Jednakże może zdarzyć się sytuacja, że rok kalendarzowym nie pokrywa się z rokiem podatkowym. Może się to wydarzyć podczas prowadzenia spółki. Taka informacja powinna być zawarta w statucie spółki, jej umowie lub innym dokumencie. Taki rok nie może trwać krócej niż 12 miesięcy.

Czy można zmienić rok podatkowy?

Tak, można. Trzeba jednak spełnić przepisy prawa. Rok podatkowy powinien nie być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 24. Trzeba zamknąć księgi rachunkowe przed zakończeniem roku podatkowego, to za początek roku podatkowego uznaje się okres od następnego miesiąca, w którym zamknięto księgi podatkowe.

Różnica między rokiem podatkowym a rokiem obrotowym jak założyć działalność

Różnica między rokiem podatkowym a rokiem obrotowym – Co to jest rok obrotowy?

Rok obrotowy zwany także jako rok obrachunkowy nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym. O tym decyduje spółka. A zatem kiedy zacznie się rok obrotowy. Natomiast inaczej wygląda sprawa, jeśli przedsiębiorstwo jest osoba fizyczną. Wtedy rok obrotowy musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Na koniec roku obrotowego trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe.

Czy można zmienić rok obrotowy?

Tak, można zmienić rok obrotowy. Zasada jest taka, że jeśli zmieni się rok obrotowy, to pierwszy z nich powinien trwać nie krócej niż 12 miesięcy oraz nie dłuższy niż dodatkowych 12 miesięcy. A zatem trzeba pamiętać o dobrym wyłączeniu, kiedy będzie on trwał.

Czytaj  Rozwiązanie spółki z.o.o. bez likwidacji

Przeczytaj o: Czy prezes w spółce jest obowiązkowy?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kredyt w rachunku bieżącym - co to jest i na czym polega?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *