Forfaiting - jako źródło finansowania firmy

Forfaiting – jako źródło finansowania firmy – Forfaiting działa bardzo podobnie jak faktoring, ale w tym przypadku wierzytelności mają charakter przede wszystkim zagraniczny.Stronami forfaitingu są:

  • forfaiter, czyli firma odzyskująca wierzytelność
  • forfaitysta, czyli dotychczasowy wierzyciel
  • dłużnik faktoringowy, czyli dłużnik zobowiązany do uiszczenia należności.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Finansowanie działalności gospodarczej

Umowa forfaitingu

Istotą forfaitingu jest przede wszystkim to, że zewnętrzna firma, zobowiązuje się odzyskać wierzytelność. Chodzi tutaj o wierzytelności średnioterminowe lub długoterminowe. Forfaiter przyjmuje, więc na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika. Dzięki temu eksporter nie ponosi szkody z tytułu zatorów płatniczych. Forfaitysta, zwolniony jest od wszelkich ryzyk, związanych z tą transakcją – Choćby ryzyka kursowego. Dochodzi do ostatecznego zbycia wierzytelności. Efektem finalnym podpisania umowy forfaitingu, jest taki, że Ty jako przedsiębiorca – forfetysta dostajesz wynagrodzenie za zbycie wierzytelności. Wynagrodzenie to pomniejszone jest o koszty forfaitingu. Przedmiotem forfaitingu jest zwykle zabezpieczona, pojedyncza wierzytelność.

Forfaiting – jako źródło finansowania firmy – firmy forfaitingowe

Często tego typu firmy ,nie zajmują się jedynie odzyskaniem długu. Co ważne,zajmują się także oceną kontrahenta, zabezpieczeniem transakcji od strony prawnej. Co więcej firma sprawdzi na przykład, czy Twój kontrahent ma pozwolenia na zagraniczny przewóz towarów. Dużym atutem takich firm jest co więcej zatrudniają specjalistów znających niuanse prawne dotyczące transakcji zagranicznych oraz język danego kraju,

Faktoring a forfaiting – różnice

Spójrzmy na tabelę poniżej.

FaktoringForfaiting
Przedmiotem są należności krótkoterminoweNależności są długoterminowe
Przedmiotem mogą być wszystkie transakcje danego klientaPrzedmiotem jest zwykle pojedyncza wierzytelność
Finansuje dostawców krajowych i zagranicznychZ reguły dotyczy tylko eksporterów
Faktor nie zawsze przejmuje na siebie ciężar odzyskania wierzytelności Ma charakter pełny
Faktor finansuje dostawy i usługiDochodzi do sprzedaży wierzytelności
Uniwersytet UMCS

Jednakże, dużym mankamentem forfaitingu są jego wysokie koszty. Koszty te składają się choćby z dyskonta Z reguły dyskonto naliczane jest już od dnia wykupu wierzytelności, aż do dnia płatności. Naturalnie firmie forfaitingowej trzeba przede wszystkim zapłacić jeszcze prowizje, oraz inne opłaty manipulacyjne, choćby za obsługę prawną.

Czytaj  Kredyt obrotowy dla Twojej firmy

Tak jak w przypadku faktoringu możemy wyróżnić jego dwa rodzaje. Otwarty- w którym informujemy dłużnika o cesji wierzytelności a także tajny. Możemy też mówić o forfaitingu bezpośrednim, gdzie mamy dwie strony forfaitera i forfetystę, Natomiast w forfaitingu pośrednim bank skupuje wierzytelność od firmy forfaitingowej a nie bezpośrednio od eksportera.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Opłacalność emisji publicznej akcji - Artman S.A.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Udział w przetargu - krok po kroku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *