Honorowy dawca krwi a ulga podatkowa

Bezpłatne oddawanie krwi może przyczynić się do płacenia mniejszych podatków. Jeśli jesteś honorowym dawcą krwi, możesz liczyć na liczne ulgi. Jedną z nich jest ulga podatkowa, która jest przedmiotem niniejszego artykułu. Darowiznę na cele krwiodawstwa może odliczyć od dochodu każdy honorowy dawca krwi, który w danym roku podatkowym bezpłatnie oddał krew w jednej z jednostek organizacyjnych, które zajmują się jej pobieraniem. Ponadto odliczeniu od dochodu podlega również osocze i poszczególne składniki krwi.

Ekwiwalent pieniężny za ilość bezpłatnie oddanej krwi może zostać odliczony od podstawy opodatkowania, na podstawie specjalnego potwierdzenia w otrzymanej legitymacji dla honorowego dawcy krwi. Ulga przysługuje na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników.

Ulga przysługuje zarówno podatnikom, rozliczającym się na zasadach ogólnych, jak i tym, którzy opodatkowują przychody w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Wysokość ulgi na krew zależy od ilości oddanej krwi lub osocza. W praktyce ulga oznacza obliczenie ekwiwalentu pieniężnego, który otrzymałby dawca za przekazanie krwi. 

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Honorowy dawca krwi

Honorowy dawca krwi to osoba, która bezpłatnie oddała krew (osocze lub inne składniki krwi) i została zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa (lub innej jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi). Ponadto tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i odznaka honorowa Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK przysługuje:

 • kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
 • mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Darowiznę na cele krwiodawstwa w zeznaniu rocznym ma prawo rozliczyć każdy Honorowy Dawca Krwi. Natomiast Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują również dodatkowe uprawnienia, takie jak ulgi na przejazdy komunikacją miejską lub korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

Czytaj  Formy opodatkowania dochodów - Podatek liniowy

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Przekroczony limit i zmiana statusu podatnika z nievatowca na vatowca
Honorowy dawca krwi a ulga podatkowa
Honorowego dawca krwi a ulga podatkowa

Ulga podatkowa – odliczenie krwi od podatku

Ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników.

Najmniejszy problem z wyliczeniem kwoty darowizny mają darczyńcy krwi, ponieważ w ich przypadku 1 litr krwi daje 130 zł odliczenia. W stosunku do innych osób oddających inne składniki krwi, rekompensata przysługuje w kwocie:

 1. za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych – 1 zł;
 2. który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza w wysokości:
  • za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia – 200 zł,
  • za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom – 350 zł,
  • zabieg uodpornienia dawcy:
   • pierwszy – 50 zł,
   • każdy kolejny – 25 zł,
  • za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia – 1 zł,
  • za składniki krwi pobierane metodą aferezy – 130 zł (za cały zabieg).

Jak rozliczyć ulgę dla krwiodawców?

Aby skorzystać z ulgi na krew, musisz posiadać dokument o ilości oddanej krwi lub osocza. Jednakże oświadczenia nie dołącza się do zeznania, ale masz obowiązek przechowywać dokument przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożyłeś PIT. W zależności od przyjętej formy opodatkowania, ulgę ujmuje się w formularzu PIT-36 lub PIT-37 (rozliczenie według skali), bądź druku PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Wraz z deklaracją musisz również wypełnić załącznik PIT/O, który powinien zawierać następujące informację:

 • kwotę przekazanej darowizny,
 • kwotę dokonanego odliczenia,
 • dane jednostki, której przekazałeś krew.
Czytaj  CIT estoński - kto może z z niego skorzystać ?

Warte uwagi: EPU czyli elektroniczne postępowanie upominawcze

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  CIT estoński - kto może z z niego skorzystać ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kiedy trzeba prowadzić księgowość pełną a kiedy uproszczoną?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *