jak założyć działalność

Wysokość podatku od nieruchomości od osób fizycznych ustala organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów, które mają być objęte opodatkowaniem. Z tego powodu wysokość podatku w różnych częściach kraju może się różnić. Dodatkowo ze względu na inflację, w tym roku podatek od nieruchomości mógł wzrosnąć o 3,9%. Podatek wyliczany jest na podstawie deklaracji DN-1, którą należy złożyć. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: podatek od nieruchomości – kto, jak i ile zapłaci.

Jak wypełnić deklarację na podatek od nieruchomości DN-1?

Podatek od nieruchomości - kto, jak i ile zapłaci jak założyć działalność

Co podlega pod podatek od nieruchomości?

Według Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od nieruchomości płaci się za następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • budynki lub ich części (w tym pojęciu zawierają się: mieszkania, domy, garaże)
 • budynki lub ich części, które mają związek z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • grunty,
 • użytki rolne lub lasy, które zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kto musi opłacać podatek od nieruchomości?

Do regulowania opłat za podatek od nieruchomości zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym także spółki, które nie posiadają osobowości prawnej. Dodatkowo taka osoba musi być:

 • właścicielem nieruchomości lub obiektu budowlanego,
 • posiadaczem samoistnym (osoba, która jest zarządcą, ale nie jest właścicielem) nieruchomości lub obiektu budowlanego,
 • użytkownikiem wieczystym gruntu,
 • posiadaczem nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z zawartej umowy lub jest bez tytułu prawnego.
Podatek od nieruchomości - kto, jak i ile zapłaci jak założyć działalność

Podatek od nieruchomości – kto, jak i ile zapłaci? – Podstawa opodatkowania

Podstawą do opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest:

 • dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
 • dla budynków lub ich części, które mają związek z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, którą się ustala na dzień 1. stycznia roku podatkowego, dodatkowo stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1. stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
 • W przypadku gruntów – powierzchnia.
Czytaj  Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Ile wynosi podatek od nieruchomości?

Minister Finansów przy pomocy obwieszczenia podwyższył stawki maksymalne podatku od nieruchomości. Nastąpiło to w konsekwencji inflacji. Należy jednak pamiętać, że wysokość stawki podatkowej ustala rada gminy. Z tego powodu stawki te są niejednolite na terenie kraju, jednakże nie mogą przekroczyć:

 • budynki mieszkalne – 0,85 zł za m2,
 • budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 24,84 zł za m2,
 • pozostałe budynki – 8,37 zł za m2,
 • budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,06 zł za m2,
 • budowle – 2% wartości,
 • grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,99 zł za m2,
 • grunty pod wodami stojącymi lub płynącymi – 4,99 za 1 ha,
 • obszary niezabudowane objęte planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym – 3,28 zł za m2.

Gdzie i do kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości można zapłacić:

 • przelewem na koto gminy,
 • w kasie gminy,
 • u osoby wyznaczonej przez gminę (inkasenta).

Podatek od nieruchomości płaci się w ratach, które są proporcjonalne do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia:

 • 15 marca,
 • następnie 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada.

Jeśli wartość należnego podatku nie przekracza 100 zł, opłatę należy złożyć całościowo w terminie płatności pierwszej raty.

Przeczytaj o:

Firma w domu a podatek od nieruchomości

Firma w domu a koszty uzyskania przychodu

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Cudzoziemiec z wysokimi kwalifikacjami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *