Odprawa pieniężna jest jednorazową wypłatą, traktowaną jako rekompensatę za rozwiązanie stosunku pracy. Może być ona przyznawana pracownikom tracącym pracę z przyczyn nieleżących po ich stronie oraz pracownikom zwalnianym w trybie indywidualnym lub w ramach zwolnień grupowych. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: 3-miesięczna odprawa — Kto i kiedy ma do niej prawo.

Przeczytaj o: Kiedy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika?

3-miesięczna odprawa  kto i kiedy ma do niej prawo jak założyć działalność

3-miesięczna odprawa — kto i kiedy ma do niej prawo?

Ustawa o o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników reguluje i opisuje zasadę, kiedy można otrzymać odprawę. Przede wszystkim osoba nabywa prawo do otrzymania odprawy, jeśli rozwiązanie umowy o pracę nie wyniknęło z jej powodu. Oprócz tego, pod uwagę bierze się liczbę pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że przepisy wyżej wymienionej ustawy mają zastosowanie przy rozwiązywaniu stosunku pracy z co najmniej 20 pracownikami (ale nie dłużej niż w przeciągu 30 dni), jeśli nie leży to po stronie pracowników.

A zatem, prawo do odprawy nabywa pracownik, jeśli przyczyny rozwiązania o umowę leżą tylko po stronie pracodawcy. Może to być spowodowane np. przyczynami ekonomicznymi, likwidacją stanowisk pracy, zmianą organizacyjną firmy. Istnieje także możliwość otrzymania odprawy, jeśli rozwiązanie umowy odbywa się za porozumieniem stron. A także, gdy pracodawca wręczył wypowiedzenia zmieniające, na które pracownik nie wyraził zgody. A w następstwie została rozwiązana umowa o pracę.

3-miesięczna odprawa  kto i kiedy ma do niej prawo jak założyć działalnośc

3-miesięczna odprawa — jaka jest jej wysokość i termin zapłaty?

Wysokość odprawy zależy od:

  • długości stażu u pracodawcy,
  • wysokości wynagrodzenia jaką pracownik otrzymywał przed zwolnieniem.

Można otrzymać odprawę w wysokości jedno-, dwu- lub trzymiesięcznego wynagrodzenia. Zależy to od długości zatrudnienia u pracodawcy. Wysokość odprawy ustala się zgodnie z zasadami wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Dodatkowo wysokość odprawy nie może przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wypłata odprawy powinna nastąpić nie później niż ostatniego dnia trwania stosunku pracy. Jeśli nie otrzyma się w terminie odprawy, pracownik ma prawo, aby żądać odsetek za opóźnienie w wypłaceniu pieniędzy.

Czytaj  Najem okazjonalny - Jak zabezpieczyć swoje prawa ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Upoważnienie — na czym polega?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *