Całkowite umorzenie należności wobec ZUS

Aby całkowite umorzenie należności wobec ZUS było możliwe musisz złożyć odpowiedni wniosek. Co ważne złożenie wniosku nie gwarantuje tego, że ZUS na pewno przychyli się do Twojej prośby. Przede wszystkim złożenie wniosku nie wstrzymuje naliczania odsetek za zwłokę w opłacaniu składek. Pamiętaj też, że wniosek nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego Oprócz udzielenia ulgi w spłacie składekCzytaj więcej ⟶