Co to jest skarga na czynności komornicze?

W tym artykule powiemy Co to jest skarga na czynności komornicze ? Dowiesz się do kogo należy ją wnieść i co daje dłużnikowi. Jeśli interesuje Cię ten temat przeczytaj ten artykuł do końca. Skarga na czynności komornika przysługuje przede wszystkim do sądu rejonowego, Skargę możemy złożyć także wtedy, gdy komornik zaniecha dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

Co to jest skarga na czynności komornicze?

Czynności komornicze

W ramach zaspokojenia roszczeń wierzyciela komornik ma prawo zająć majątek dłużnika. Komornik w pierwszej kolejności zajmuje wynagrodzenie dłużnika oraz środki zgromadzone na rachunku dłużnika. Jeśli to nie wystarcza komornik ma prawo do zajęcia i zlicytowania ruchomości dłużnika. Mówimy tu o samochodach, maszy,nach i innych ruchomościach. Jeśli to nie zaspokoi powstałego roszczenia komornik licytuje nieruchomości dłużnika. Jeżeli dłużnik nie ma majątku, z którego można prowadzić egzekucję postępowanie może zostać umorzone.

Zaraz na początku nadmieńmy, że samo wniesienie skargi na czynności komornicze nie zawiesza postępowania. O tym musi zadecydować sąd. Do tego momentu komornik dalej ma prawo podejmować czynności

Przeczytaj o: Przedawnienie przestępstwa skarbowego

Skarga na czynności komornicze – wniosek

. Skargę rozpatruje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skargę wnosimy jeśli uważamy, że nasze prawa w postępowaniu egzekucyjnym zostały naruszone lub zagrożone. Należy ją wnieść na stosownym formularzu do komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

Do przykładowego formularza przeniesiesz się klikając w podany link. Zobacz, zatem jak wygląda przykładowy formularz skargi na czynności komornicze

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Co to jest skarga na czynności komornicze?

Których czynności nie można zaskarżyć ?

Pisaliśmy już że wniesienie skargi przysługuje na każdą czynność komornika, są jednak pewne wyjątki. Skargi nie wniesiemy na ?

  • wezwania do usunięcia braków pisma,
  • zawiadomienia o terminie czynności,
  • uiszczenia przez komornika podatku od towarów i usług,
  • wyboru komornika, któremu przekazano sprawę,
  • udzielenia przybicia ruchomości, które ulegają szybkiemu zepsuciu,
  • sporządzenia przez komornika planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji (w takim przypadku wnosi się zarzuty przeciwko planowi podziału).
Czytaj  Jak ubiegać się o odroczenie płatności składek ZUS ?

Czy można zaskarżyć bezczynność komornika ?

Często niestety zdarza się tak, że komornik nie podejmuje działań w naszej sprawie pomimo otrzymania prawomocnego wyroku sądu. Czy zatem bezczynność komornika może być przedmiotem skargi. Niestety nie – dlatego, że bezczynność jeszcze nie oznacza zaniechania czynności, które mogłoby być przedmiotem skargi. W sytuacji bezczynności komornika możemy natomiast zaskarżyć samo postępowanie egzekucyjne, podnosząc jako argument jego przewlekłość.

Skarga na czynności komornicze – Ile mamy czasu na wniesienie skargi

Na wniesienie skargi mamy tydzień od terminu dokonania czynności. Skargę wnosimy do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi musi się do niej odnieść. Tym samym sporządza uzasadnienie czynności którą zaskarżamy we wniosku. Następnie uzasadnienie wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu. Komornik może sam uwzględnić skargę O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia strony postępowania. Pamiętajmy, że sąd odrzuca z automatu skargi wniesione po terminie oraz te nieopłacone. Koszt wniesienia skargi to 100 złotych Dowód zapłaty dołącz do złożonej skargi

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Cudzoziemiec zmienia pracę

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Cudzoziemiec zmienia pracę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *