Niebieska Karta UE - legalny pobyt

Niebieska Karta UE – warunki wjazdu i pobytu na terytorium Unii Europejskiej obywateli państw trzecich, w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, określała wprowadzona w 2009 r. Dyrektywa Rady 2009/50/WE. Jednakże ciągle zmieniająca się sytuacja geopolityczna na świecie zmusza UE do nowych rozwiązań. Dlatego w ramach nowego Paktu o migracji i azylu Komisja Europejska przedstawiła kolejny pakiet zmian. Pakiet ten ma na celu uatrakcyjnienie europejskiego systemu migracji dla najlepiej wykształconych cudzoziemców z państw trzecich.

Niebieska Karta UE – legalny pobyt. Rozwiązania te mają obopólne korzyści. Z jednej strony umożliwią podjęcie legalnej pracy zarobkowej migrantom, z drugiej zaś pozwolą uzupełnić braki kadrowe w kluczowych sektorach gospodarek państw Unii Europejskiej.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Urlop na żądanie – zasady

Proponowane są między innymi:

  • skrócenie okresu, na jaki musi zostać zawarta umowa dotycząca wykonywania pracy,
  • minimalizacja okresu, w którym cudzoziemiec jest obowiązany do przedstawienia tzw. testu rynku pracy w przypadku zmiany stanowiska bądź pracodawcy,
  • skrócenie okresu, po którym posiadacz Niebieskiej Karty UE wydanej w jednym państwie członkowskim może podjąć pracę w innym państwie na uproszczonych zasadach.

Żeby zmiany w założeniach weszły w życie, musi je zatwierdzić Parlament Europejski oraz Rada. Uchwalone zmiany do dyrektywy przekazane zostaną państwom członkowskim. Te natomiast w ciągu dwóch lat muszą dokonać transpozycji nowych rozwiązań do krajowych porządków prawnych.

Korzyści z posiadania niebieskiej karty

Niebieska Karta Unii Europejskiej to rodzaj przyzwolenia na pobyt czasowy w kraju UE. W Polsce daje prawo obcokrajowcowi do pobytu oraz wykonywania pracy przez okres nie dłuższy niż trzy lata. Po tym terminie taka osoba ma możliwość uzyskania kolejnych zezwoleń na taki sam okres. Niebieska Karta w obecnym brzmieniu daje też możliwość zmiany pracodawcy po dwóch latach wykonywania pracy bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia.

Czytaj  Zezwolenie typu C na pracę - dla kogo ?

Państwa członkowskie UE nie zawsze muszą kierować się rozwiązaniami unijnymi. Faktem jest, że mają prawo do stosowania odrębnych ułatwień, aby udostępnić swój rynek pracy dla cudzoziemców z państw trzecich. W Polsce od wielu lat obowiązuje katalog zawodów. Katalog ten umożliwia szybszą ścieżkę do zatrudnienia cudzoziemca. Zrezygnowano np. z uzyskiwania informacji starosty, czyli z tzw. testu rynku pracy.

Natomiast niedawno przyjęto program Poland Business Harbour. Program ten obejmuje pakiet ułatwień w relokacji oraz podjęciu zatrudnienia przez obywateli Białorusi z sektora IT.

Podsumowując, zmiany w prawie unijnym – o zasadach zatrudniania cudzoziemców na podstawie Niebieskiej Karty UE- w połączeniu z rozwiązaniami krajowymi zapewne pozytywnie wpłyną na atrakcyjność podjęcia pracy w Polsce. Zachęcą cudzoziemców do pozostania w naszym kraju na dłuższe okresy.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak wypełnić deklarację na podatek leśny DL-1?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Zniesienie współwłasności nieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *