Umowa śmieciowa

Przekształcenie spółki – co zyskasz ? Dziś zajmiemy się tematem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z naszego artykułu dowiesz się jak można to zrobić. Jakie nowe to rodzi ? Pokarzemy Ci także co zyskujesz na przekształceniu.

Prawo pozwala przekształcić spółkę cywilną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dwóch trybach. Poniżej opiszemy tryb pełny oraz uproszczony.O trybie pełnym mówimy, gdy zamierzasz przygotować plan przekształcenia spółki. Plan musi przede wszystkim zawierać projekt uchwały w sprawie przekształcenia oraz projektem umowy spółki z o. o. Konieczne jest także sprawozdanie finansowe sporządzane dla celów przekształcenia. Ponad to należy zawiadomić wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki. Prawo mówi o konieczności dwukrotnego zawiadomienia. Przy czym pierwsze zawiadomienie powinno nastąpić nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały. Natomiast drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Jednocześnie wspólnikom należy umożliwić zapoznanie się z planem przekształcenia oraz pozostałymi dokumentami.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Przekroczony limit i zmiana statusu podatnika z nievatowca na vatowca
Przekształcenie spółki - co zyskasz ?

Bardzo istotne jest podjęcie uchwały o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała ta musi być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności należy złożyć wniosek o rejestrację przekształcenia w KRS.

W przypadku trybu uproszczonego konieczne jest sporządzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia, projektu umowy spółki z o. o., sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia oraz podjęcie uchwały o przekształceniu spółki, a następnie rejestracja przekształcenia w KRS. Niezależnie od trybu, spółka przekształcana (spółka cywilna) stanie się spółką przekształconą (spółką z o.o.), z chwilą wpisu tej ostatniej do rejestru przedsiębiorców. Jest to tzw. dzień przekształcenia. Wspólnicy powinni jednak złożyć wniosek wykreślenie spółki cywilnej z rejestru CEIDG.

W myśl art. 553 § 3 Kodeksu spółek handlowych wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Od 1.03.2020 roku nie ma już obowiązku sporządzania opinii przez biegłego rewidenta.

Czytaj  Kontrola konta bankowego

Przekształcenie spółki – co zyskasz ? –

Co konkretnie zyskujesz przekształcając spółkę ?

Jeśli Twój biznes się rozwija warto pomyśleć o przekształceniu s.c. w sp.z o.o. bo w tym drugim przypadku nie odpowiadasz za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Za zobowiązania odpowiada za to spółka, gdyż w świetle prawa ma ona osobowość prawną. Dopiero w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, to odpowiedzialność może powstać po stronie członków zarządu. Jednak wówczas członek zarządu może zwolnić się z odpowiedzialności w przypadkach uregulowanych w art. 299 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Przekształcenie spółki - co zyskasz ?

Ponad to warto pamiętać, że możemy zbyć udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Mamy też możliwość sprzedania całej spółki. Ponad to nie musisz zawierać nowych umów ze swoimi pracownikami. Po prostu stroną stosunku pracy staje się teraz spółka

Przeczytaj również: Czym jest procedura AML?

Przekształcenie a ordynacja podatkowa

Zgodnie z art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zachowuje także numer NIP oraz REGON nadany spółce cywilnej. Spółce przekształconej co do zasady przysługują również wszystkie ulgi, koncesje i zezwolenia, które przysługiwały spółce cywilnej przed przekształceniem, chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Umowa najmu - O czym musisz pamiętać ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Przekroczony limit i zmiana statusu podatnika z nievatowca na vatowca
Czytaj  3-miesięczna odprawa — kto i kiedy ma do niej prawo?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *