CIT

Podatnicy CIT stosują aktualnie dwie podstawowe stawki: 19% i 9%. Ta druga stawka dotyczy małych firm oraz przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność, a ich przychodu nie przekraczają 2 mln. euro.

Poza stawkami podstawową i obniżoną ustawa o CIT oferuje także inne stawki tego podatku w ściśle określonych przypadkach. Dla przykładu – tzw. estoński CIT, z którego korzystać mogą wyłącznie spółki kapitałowe stosuje stawki 15% i 25%. Ponadto w przypadku tzw. kwalifikowanego dochodu z praw własności intelektualnej stosowana jest specjalna stawka 5% (jest to tzw. ulga IP BOX).

W niniejszym artykule jednak skupimy na obniżonej stawce (9%) podatku CIT dla małych firm. Dowiesz się z niego jakie kryteria musisz spełniać, aby Twoja działalność podlegała tej stawce podatkowej.

Przeczytaj również: CIT w Polskim Ładzie – to warto wiedzieć

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zmiana formy prawnej działalności
CIT
CIT dla małych przedsiębiorstw

Obniżona stawka podatku CIT – kogo dotyczy?

Obniżona stawka podatku nie odnosi się do wszystkich podatników z uwagi na szereg kryteriów decydujących o jej zastosowaniu. Jeśli chcesz skorzystać z ulgi, musisz spełnić dwa kryteria przychodowe.

Wyjaśniając, stawkę 9% możesz zastosować, jeśli kwota przychodów osiągniętych z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczy konkretnej sumy. W 2022 r. podatnik CIT, stosujący preferencyjną 9% stawkę podatku, utraci prawo do jej stosowania, jeżeli jego przychody przekroczą w trakcie 2022 r. kwotę 9 178 000 zł netto. Z możliwości opodatkowania tą stawką nadal mogą skorzystać jedynie mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność.

Dla zastosowania stawki 9% CIT przez małego podatnika istotny jest jeszcze jeden limit, o którym mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – status ten mają podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w poprzednim roku podatkowym (2021) zmieściła się w limicie 2 mln euro w przeliczeniu po kursie euro z 1.10.2021 r. (4,5941 zł/euro), w zaokrągleniu do 1000 zł, a więc nie przekroczyła 9 188 000 zł.

Czytaj  Co zrobić ze źle wrzuconym wydatkiem w koszty przychodu?

Jak wskazano w interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 03.01.2022 r.: przy obliczaniu powyższego limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego oraz przychody ze sprzedaży zaliczane do zysków kapitałowych z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż. W limicie tym nie uwzględnia się więc np. otrzymanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, odszkodowań czy przychodów z umorzenia odsetek.

Skutki przekroczenia limitu

Dookreślając, jeśli jesteś podatnikiem, który kontynuuje działalności rozpoczętą w poprzednich latach podatkowych i chcesz skorzystać z obniżonej stawki CIT, uwzględnij:

– wysokość bieżącego przychodu – nie może przekroczyć on kwoty 9 178 000 zł netto,

– wysokość przychodu za zeszły rok – za rok 2021 nie może przekroczyć on kwoty 9 188 000 zł.

Pamiętaj, że jeśli przekroczysz próg przychodów uprawniających do stawki 9%, będziesz musiał obliczać zaliczki według wyższej stawki 19%. Oczywiście, biorąc po uwagę miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie. W okresie, w którym suma przychodów przekroczy określony limit, nie możesz stosować stawki 9%.

Warte uwagi: Upadłość dłużnika – dwa rodzaje

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Co zrobić ze źle wrzuconym wydatkiem w koszty przychodu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *