Zasiłek dla bezrobotnych

W potocznym rozumieniu upadłość jest po prostu zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej, spowodowany zadłużeniem, którego przedsiębiorca nie jest w stanie spłacić. Jednakże w rzeczywistości sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Z prawnego punktu widzenia upadłość dłużnika to długa procedura. Dłużnik niewypłacalny to taki, który stracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik jest niewypłacalny, jeśli spóźnia się z wykonaniem swoich zobowiązań pieniężnych przez czas dłuższy niż 3 miesiące.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej o dwóch rodzajach postępowania upadłościowego.

Przeczytaj również: Rękojmia – prawo konsumenta

Dwa rodzaje upadłości dłużnika

Upadłość dłużnika – co mówi prawo?

Na gruncie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, wyróżnić można dwa najważniejsze typy postępowań:

 • postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości
 • postępowanie upadłościowe – w dwóch typach: postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu (tzw. postępowanie układowego) oraz postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację masy upadłości (tzw. postępowanie likwidacyjne).

W celu orzeczenia, czy złożony przez przedsiębiorcę lub wierzyciela wniosek o ogłoszenie upadłości jest zasadny realizuje się postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości. Ponadto sąd wydaje decyzję, czy można przeprowadzić upadłość. Zadaniem rozpatrującego wniosek sądu jest zweryfikowanie okoliczności sprawy i ewentualne wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości kończy się wydaniem postanowienia, w którym sąd może orzec ogłoszenie upadłości lub zadecydować o umorzeniu postępowania. Postępowanie może zostać umorzone ze względu na tzw. ubóstwo masy, czyli brak środków na pokrycie kosztów postępowania. Jednakże w przypadku ogłoszenia upadłości, sąd określa sposób prowadzenia postępowania (układowe lub likwidacyjne) oraz wyznacza nadzorcę sądowego.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Podatek od środków transportowych - kto, jak i ile zapłaci?

Układowe postępowanie upadłościowe

Jak sama nazwa wskazuje, w tym trybie upadłości dochodzi do zawarcia układu między wierzycielem, a dłużnikiem, czyli niewypłacalną firmą. Warunkiem przeprowadzenia takiego postępowania jest uprawdopodobnienie przez dłużnika, że dzięki niemu będzie mógł zaspokoić wszystkich swoich wierzycieli w stopniu większym, niż miałoby to miejsce w przypadku upadłości likwidacyjnej. Ponadto zachowanie upadłego przedsiębiorcy musi jednoznacznie wskazywać, że jest on w stanie dotrzymać warunków układu.

Czytaj  Blokada konta firmowego - co zrobić ?

Upadłość układowa jest korzystną formą upadłości z punktu widzenia niewypłacalnego przedsiębiorstwa, ponieważ w takim przypadku dłużnik nadal może kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to niezależne od toczącego się postępowania. Aby układ został skutecznie zawarty, wszyscy wierzyciele muszą się na niego zgodzić. W tym celu przeprowadzone zostaje głosowanie, a następnie sąd zatwierdza układ.

To również może Cię zainteresować: Sukcesja podatkowa – wyjaśniamy

Upadłość likwidacyjna

Upadłość likwidacyjna, w przeciwieństwie do upadłości układowej, w większości opiera się na sprzedaży majątku niewypłacalnego przedsiębiorcy. Skutki upadłości likwidacyjnej dla niewypłacalnego przedsiębiorcy są dość drastyczne. Z tego powodu upadłość likwidacyjna ostatecznością. Przeprowadzana jest w szczególności w przypadku dłużników, którzy nie są wiarygodni i rzetelni, a więc wierzyciele obawiają się wszcząć postępowania układowe. Proces sprzedaży majątku dłużnika składa się z wielu różnych czynności:

 • Komornik zajmuje majątek dłużnika.
 • Zabezpieczony majątek trafia pod zarząd wyznaczonego nadzorcę sądowego. Spisywany jest inwentarz i szacuje się ile warta jest masa upadłości. Jest to moment, w którym dłużnik, wobec którego stosowana jest upadłość likwidacyjna, traci kontrolę nad swoja firmą. Nie może już decydować o swoim majątku ani podejmować żadnych decyzji.
 • Końcową czynnością jest przygotowanie tzw. planu likwidacyjnego. Opisuje się w nim szczegóły dotyczące sprzedaży majątku upadłego przedsiębiorcy.

Dzięki pieniądzom uzyskanym ze sprzedaży majątku dłużnika, zaspokojone zostaną roszczenia wierzycieli.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Przedsiębiorca, który stał się niewypłacalny, ma maksymalnie 30 dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Może to również zrobić każdy z jego wierzycieli osobistych, a także szereg innych podmiotów wymienionych w ustawie Prawo Upadłościowe. Wniosek o ogłoszenie upadłości musi składać się z kilku ważnych elementów:

 1. Imię i nazwisko dłużnika lub jego nazwa, nr PESEL lub nr KRS.
 2. Imiona i nazwiska reprezentantów, gdy dłużnikiem jest spółka osobowa albo osoba prawna. W przypadku spółek osobowych, wniosek powinien zawierać imiona i nazwiska wspólników, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.
 3. Wskazanie miejsca, gdzie znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika.
 4. Wskazanie okoliczności uzasadniających wniosek oraz ich uprawdopodobnienie.
 5. Informacja, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającemu prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych. Tej informacji nie podaje składający wniosek wierzyciel.
 6. Informacja czy dłużnik jest spółką publiczną.
 7. Załączniki – szczegółowo wymienia je artykuł 23 Prawa Upadłościowego.
Czytaj  Urlop rodzicielski – zmiany 2022

Warte uwagi: Progi unijne 2022 w zamówieniach publicznych

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Blokada konta firmowego - co zrobić ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *