Sukcesja podatkowa

Na mocy obowiązujących obecnie przepisów możliwe jest kontynuowanie działalności gospodarczej osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną, która jest jej następcą prawnym. Jednakże kiedy tak się dzieje? Mam na myśli wszelkie przekształcenia w prowadzonej działalności gospodarczej – połączenia firm, ich podział, całkowite przejęcie lub nabycie w postępowaniu spadkowym. Z tego typu operacjami nierozerwalnie łączy się zjawisko sukcesji podatkowej.

W niniejszym artykule wyjaśnimy to pojęcie oraz wskażemy kiedy ma ono swoje zastosowanie. Jeśli chcesz, aby twoi spadkobiercy mogli w płynny sposób kontynuować działalność gospodarczą, przeczytaj.

Przeczytaj również: Progi unijne 2022 w zamówieniach publicznych

Sukcesja podatkowa – wyjaśnienie pojęcia

Przedmiotem sukcesji podatkowej są wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Kwestię przejścia praw i obowiązków podatkowych regulują przepisy podatkowe tj. Ordynacja podatkowa i ustawy, dotyczące poszczególnych podatków. W myśl przepisów Ordynacji podatkowej do sukcesji praw i obowiązków dochodzi w następujących sytuacjach: połączenie (art. 93 par.1), przejęcie (art. 93 par. 2), przekształcenie (art. 93a) oraz podział (art. 93c). Wyjaśniamy:

  • przejęcie (inkorporacja) polega na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Dodatkowo spółka przejmująca wydaje wspólnikom, czyli akcjonariuszom (spółki przejmowanej) udziały lub akcje,
  • zawiązanie nowej spółki polega na powstaniu nowej spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (fuzja, łączenie przez związek),
  • podział polega na rozdzieleniu majątku spółki pomiędzy dwie lub więcej nowo zawiązanych spółek albo spółki już istniejące. Jednakże podstawowym i jednym z najważniejszych skutkiem takiego rozdzielenia jest utrata bytu prawnego spółki dzielonej.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kiedy jesteś małym płatnikiem VAT?
Czytaj  Kontrola skarbowa

Czego dotyczy sukcesja podatkowa?

Sukcesja podatkowa dotyczy:

– prawa do zwrotu nadpłaty i zwrotu różnicy podatku naliczonego. Dodatkowo prawa do zapłaty podatku w ratach oraz do pomniejszenia przychodu o koszty poniesione na nabycie jednostek uczestnictwa,

– obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;

– praw o charakterze niemajątkowym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek. Mam na myśli, np. prawo korekty deklaracji oraz złożenia odwołania od decyzji.

Sukcesja podatkowa
Sukcesja podatkowa

Jakie nastąpiły zmiany?

Do końca 2018 r. śmierć przedsiębiorcy wiązała się z tym, że jego przedsiębiorstwo po prostu przestawało istnieć. W związku z tym następcy prawni mieli problem z bieżącym zarządzaniem firmą, w tym jej finansami. Nowy właściciel nie mógł przejąć nazwy przedsiębiorstwa, jego NIP-u, a także uzyskanych wcześniej koncesji i zezwoleń. Na rzecz spadkobiercy przechodził jedynie majątek zmarłego. Dodatkowo zakończenie bytu prawnego przedsiębiorstwa wiązało się z automatycznym zwolnieniem pracowników i wygaśnięciem wszelkich zawartych wcześniej kontraktów handlowych.

Jednakże 25 listopada 2018 r. weszła w życie regulacja, która rozwiązała problemy następców prawnych przedsiębiorcy. Nowa regulacja wprowadziła opisane wyżej zmiany.

Warte uwagi: Kara umowna – co warto wiedzieć?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kontrola podatkowa w firmie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *