Leasing - rodzaje

Rodzaje leasingu. Leasing w Polsce można podzielić na dwie główne kategorie. Na leasing z wykupem oraz na leasing bez wykupu, który bardziej znamy pod pojęciem wynajmu długoterminowego. W każdej z tych kategorii możemy dodatkowo wyróżnić po kilka odmian. Odrębnym rodzajem będzie dodatkowo leasing konsumencki. Niniejsze artykuł ma na celu wykazanie różnic między poszczególnymi formami leasingowymi. Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Kredyt czy leasing – co się bardziej opłaca?

Rodzaje leasingu z wykupem

Są to takie rodzaje leasingu, w których leasingobiorca staje się właścicielem środka trwałego z chwilą zakończenia umowy. Leasing prowadzący do nabycia przedmiotu przez korzystającego najbardziej upowszechnił się w naszym kraju, a przez wiele lat był nawet jedyną formą dostępną na naszym rynku.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Model EKB- czyli jak kupujemy

Leasing operacyjny

Na gruncie prawa podatkowego i ustaw o rachunkowości umożliwia wliczanie pełnych rat leasingowych przez leasingobiorcę w koszty podatkowe. Leasing operacyjny obciążony jest w całości podatkiem VAT 23%.

Kolejnym atutem leasingu operacyjnego jest jego funkcja tworzenia kosztów podatkowych. Dlatego leasing operacyjny stosuje się w ponad 90% przypadków przy finansowaniu samochodów oraz większości maszyn i urządzeń. Za pomocą leasingu operacyjnego można finansować zarówno nowe jak i używane samochody i maszyny.

Leasing finansowy

Leasing finansowy (kapitałowy) regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Polega on na tym, że leasingodawca nabywa rzecz i przekazuje ją leasingobiorcy do korzystania przez określony czas. Za tą rzecz leasingobiorca dokonuje zapłaty w ratach za cenę obowiązującą w chwili nabycia rzeczy. Leasing finansowy zazwyczaj jest umową długoterminową – okres takiej umowy jest zbliżony do okresu zużycia ekonomicznego rzeczy. Odstąpienie od takiej umowy jest wtedy nie możliwe, a jeśli nastąpi, to leasingobiorca będzie zobowiązany do zapłacenia odszkodowania właścicielowi rzeczy. Na koszty składają się odpisy amortyzacyjne, koszty użytkowania oraz część odsetkowa raty. Podatek VAT płacony jest z góry za cały okres, w jakim ma obowiązywać umowa leasingu.

Czytaj  Czym jest danina solidarnościowa?
Leasing - rodzaje
Leasing – rodzaje

Leasing zwrotny

Polega na tym, że korzystający najpierw dokonuje sprzedaży na rzecz firmy leasingowej własnego środka trwałego, a następnie przystępuje do umowy leasingu, na podstawie której nadal korzysta z tego środka trwałego. Leasing zwrotny może przyjąć formę zarówno leasingu operacyjnego (poszczególne raty leasingowe będą kosztem uzyskania przychodów korzystającego), jak i leasingu finansowego (korzystający będzie dokonywał podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, a jego kosztem podatkowym, oprócz odpisu amortyzacyjnego, będzie część odsetkowa każdej z rat). W przypadku leasingu zwrotnego silnie ujawnia się rola kredytowa leasingu – służy bowiem przede wszystkim polepszeniu płynności finansowej korzystającego przez uwolnienie zamrożonego kapitału w postaci środków trwałych na środki obrotowe.

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki to usługa finansowa przeznaczona dla osób fizycznych. W Polsce pojęcie to funkcjonuje od 2011 r., kiedy to ustawa deregulacyjna pozwoliła na wzięcie w leasing przedmiotów przez osoby, które nie prowadzą firmy. Konsument nie ma obowiązku wykupu użytkowanej rzeczy. Inne cechy leasingu konsumenckiego:

  • możliwość szczegółowego dopasowania warunków umowy do własnych potrzeb,
  • przedmiot leasingu może być wykorzystywany tylko do celów prywatnych,
  • brak możliwości dokonywania zmian w przedmiocie umowy, np. zainstalowanie instalacji gazowej do samochodu.

Warte uwagi: Rodzaje kredytów: kredyt hipoteczny

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Trwający leasing a likwidacja działalności

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Model EKB- czyli jak kupujemy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *