Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Umowę o pracę może rozwiązać zarówno pracodawca, jak i pracownik. Stosunek pracy można zakończyć na wiele sposobów: z upływem czasu, na który umowa o pracę była zawarta, z dniem ukończenia pracy, na której wykonanie była zawarta, na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem (przez każdą ze stron z zachowaniem odpowiednich okresów wypowiedzenia), bez wypowiedzenia. W dzisiejszymCzytaj więcej ⟶