Oświadczanie o powierzeniu wykonywania pracy.

Oświadczanie o powierzeniu wykonywania pracy – czym jest i kogo dotyczy?. To jeden z prostszych sposobów na to, by praca cudzoziemca w Polsce była legalna. Niestety na podstawie takiego oświadczenia pracę mogą u nas wykonywać obywatele tylko kilku krajów. Te kraje to: Rosja, Białoruś, Ukraina oraz Mołdawia Gruzja i Armenia.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czy można sprawdzić zadłużenie osoby prywatnej?

Pamiętaj, że legalizacja wykonywania pracy zarobkowej w Polsce wiąże się nierozerwalnie z prawem do pobytu. Pracodawca ma obowiązek monitorować legalność pobytu obcokrajowca w Polsce zarówno przed nawiązaniem stosunku pracy jak i w trakcie jego trwania.

Przechodząc już do meritum oświadczanie o powierzeniu wykonywania pracy, wydawane jest przez powiatowe urzędy pracy. Urząd wyda je w ciągu 7 dni od złożenia dokumentów. Do wniosku o oświadczenie pracodawca musi złożyć także zaświadczenie o niekaralności. Przestępstwa,,których dotyczy to zaświadczenie zawarte są w art.88z ust.5 pkt.1-6. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Innymi słowy są to przestępstwa związane na przykład z handlem żywym towarem. To także wykroczenia związane z nielegalnym powierzeniem pracy obcokrajowcowi czy niedopełnieniem obowiązków informowaniem urzędu o stanie faktycznym. Co ważne musisz dołączyć także skany paszportu cudzoziemca. Jeśli wnioskodawcą jest osoba fizyczna konieczny będzie skan dowodu osobistego. Warto też podkreślić, że niektóre urzędy pracy wymagają także zaświadczenia z ZUS-u o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Innym dokumentem, który także należy dołączyć do wniosku jest potwierdzenie wniesienia opłaty. Opłata za wydanie wniosku wynosi 30 złotych.

Oświadczanie o powierzeniu wykonywania pracy. – w praktyce

Pamiętaj, że okres wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pamiętaj, że cudzoziemiec nie może pracować na warunkach gorszych niż te, które zawarłeś w oświadczeniu. W praktyce oznacza to, przede wszystkim że wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż to, które zadeklarowałeś w oświadczeniu. Nie musisz składać nowego wniosku jeśli chcesz cudzoziemcowi podwyższyć pensję.Podstawa zatrudnienia musi być tożsama z tą zawartą we wniosku. Warto podkreślić, że urzędy pracy dość szybko ewidencjonują oświadczenia. – Co znacznie rozpoczęcie pracy obcokrajowcowi.

Czytaj  Umowa na czas nieokreślony a wypowiedzenie

Jako pracodawca masz obowiązek zgłaszania do urzędu, że pracownik podjął u Ciebie pracę. Musisz to zrobić w ciągu 7 dni od dnia zawartego we wniosku o oświadczenie. Taką informację możesz złożyć za pośrednictwem portalu. www.praca.gov.pl. Dopełnienie terminu jest istotne. Jest zagrożone karą grzywny.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorcy

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Młody przedsiębiorca ma prawo do błędu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *