Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców

Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców – W związku z pandemią COVID19 w 2020 roku urzędy wojewódzkie zawiesiły czasowo bezpośrednią obsługę petentów. Co spowodowało utratę bezpośredniego kontaktu z organami prowadzącymi sprawę obcokrajowca. Trudniej było także ustalić status prowadzonej sprawy. Dla firm,które opierają swój biznes o pracę cudzoziemców duże znaczenie mają także utrudnienia w przekraczaniu granic. Mówimy tu przede wszystkim o obywatelach zza wschodniej granicy – głównie Ukrainy i Białorusi. Wydaje się, że trudności te najbardziej odczuli polscy sadownicy, zatrudniający do pracy przy zbiorach owoców.

Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców – Przepisy tarcz antykryzysowych

W tak zwanych tarczach antykryzysowych, przewidziano także ułatwienia dla cudzoziemców chcących legalnie podjąć pracę w Polsce. Jedno z najistotniejszych ułatwień to wydłużenie zezwolenia na pracę typu A, ale także pracę sezonową. Ma to pomóc w zapewnieniu płynności działania firm, które w dużej mierze opierają się na cudzoziemcach.

Przepisy mówią, że jeśli ostatni dzień zezwolenia na pracę przypada na stan zagrożenia, zezwolenie to jest przedłużone do 30 dni po zakończeniu okresu stanu zagrożenia. Co ważne przedłużenie jest automatyczne, nie trzeba więc składać żadnych wniosków. Analogicznie traktujemy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oraz kartę pobytu. Jeśli cudzoziemiec wykonywał pracę w Polsce i jego karta wygasała po 13 marca 2020 roku – również mógł dalej wykonywać pracę. Przepisy tarczy 2.0. wydłużają okres ważności karty pobytu również bez konieczności złożenia wniosku. Okres wydłuża się do 30 dni po wygaśnięciu stanu zagrożenia epidemicznego. Jeśli stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany dopiero wtedy liczymy 30 dni. Co ważne nie musisz składać żadnych dokumentów. Nie ma też obowiązku informowania urzędu.

Co ważne dla samych pracowników – pracodawca korzystając z przepisów tarczy może bez konieczności złożenia wniosku zmienić warunki zatrudnienia pracownika. Ma prawo także do zmiany wysokości wynagrodzenia pracownika. Na mocy tych przepisów można także skierować pracownika do wykonywania pracy zdalnej, czyli w systemie home office. Warto jednak podkreślić, że zmienione warunki nie mogą być gorsze od tych zawartych w oświadczeniu.

Czytaj  Przedsiębiorca traktowany jak konsument

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Formy opodatkowania dochodów - Karta podatkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *