Umowa przedwstępna kiedy warto ją podpisać ? – Dziś poruszymy właśnie to zagadnienie. Warto ją zawrzeć zwłaszcza w sytuacji, gdy jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia umowy ostatecznej , czyli przyrzeczonej. Jeśli jedna ze stron zrezygnuje z podpisania umowy finalnej musi zapłacić drugiej stronie odszkodowanie zawarte w umowie. Odszkodowanie to ma co do zasady zrekompensować utracone korzyści wynikające z podpisania umowy ostatecznej. Co ważne każda ze stron może w umowie przedwstępnej określić inne warunki odszkodowania, czyli inną wysokość kwoty do zapłaty.

Umowa przedwstępna kiedy warto ją podpisać ?

Umowę przedwstępną stosuje się zwłaszcza przy kupnie i sprzedaży nieruchomości, ale również w umowach darowizny czy dożywocia. Umowa taka nie gwarantuje przeniesienia prawa własności nieruchomości. Dzięki niej możesz zyskać czas na to, by pozyskać kredyt na dom i tym samym móc podpisać umowę ostateczną.

Co powinno znaleźć się w umowie przedwstępnej zawieranej u notariusza ?

Co powinno znaleźć się w umowie przedwstępnej zawieranej u notariusza ? – Spójrzmy na listę poniżej.

  • dane osobowe i adresy obu stron,
  • określenie przedmiotu umowy sprzedaży i jego ceny,
  • opis nieruchomości i określenie jej stanu prawnego oraz technicznego.
  • wysokość zaliczki lub zadatku oraz termin i formę ich zapłaty,
  • oświadczenie sprzedającego, że nieruchomość nie jest zadłużona i obciążona prawami osób trzecich.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej

Warto podkreślić, że forma aktu notarialnego nie jest tutaj obowiązkowa. Skoro umowa przedwstępna może być zawarta po prostu ba piśmie to czym różni się od umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego ? Przede wszystkim taka umowa ma większą moc wiążącą. Zarówno kupujący jak i sprzedający w razie problemów z finalizacją transakcji może zwrócić się do sądu. Powód może żądać przeniesienia prawa własności. Po za tym zwracając się do notariusza zapewniamy sobie opiekę prawną. Notariusz weryfikuje umowę pod kątem jej zgodności z przepisami prawa.

Czytaj  Co to jest spółka z o.o.?

Prawo przewiduje także umowę przedwstępną z poświadczonym notarialnie podpisem . Wtedy notariusz nie wnika jednak w samą treść umowy.

Przy podpisywaniu takiego dokumentu warto zwrócić uwagę, na zapisy które umożliwią odstąpienie od umowy w określonych sytuacjach bez ponoszenia konsekwencji. Jeżeli nieruchomość wymaga podniesienia stanu technicznego dobrze jest zobowiązać sprzedającego do poprawy stanu nieruchomości do momentu podpisania umowy ostatecznej . Co bardzo istotne, jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie dojdzie do wyznaczenia terminu podpisania umowy finalnej, nie można już domagać się jej zawarcia.

Umowa przedwstępna kiedy warto ją podpisać ?

Umowa przedwstępna kiedy warto ją podpisać ? –

Zadatek i zaliczka w umowie przedwstępnej

Instytucję zadatku reguluje art. 394 kodeksy cywilnego-. Bez względu na , czy chodzi o umowę przedwstępną u notariusza, czy o zwykłą umowę pisemną, bardzo ważną kwestią jest wybór formy zabezpieczenia. Dostępne opcje to zaliczka i zadatek. W przypadku zaliczki mamy do czynienia z kwotą, która wchodzi w skład zapłaconej ceny. Gdy z jakiegoś powodu nie dojdzie do podpisania umowy przyrzeczonej, cała suma wraca do kupującego. Zadatek jest o wiele bardziej zobowiązującą formą zabezpieczenia. Jeżeli transakcja nie zostanie sfinalizowana z winy kupującego, sprzedający nie musi go zwracać. Za to w momencie, w którym niewypełnienie warunków umowy nastąpi z winy sprzedającego, jest on zobowiązany do oddania kupującemu zadatku w podwójnej wysokości.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Bezrobocie czy inflacja - Dylematy Albana Williama Phillipsa

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Bezrobocie czy inflacja - Dylematy Albana Williama Phillipsa
Czytaj  Badania psychotechniczne – kogo dotyczą?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *