Zgubiłem fakturę – co robić Jeśli przypadkiem utraciłeś fakturę, oto co powinieneś zrobić: Skontaktuj się z firmą lub osobą, od której otrzymałeś fakturę, i poproś o wystawienie duplikatu. Przepisy prawa (art. 106l) jasno określają, jak postępować w przypadku utraty lub zniszczenia faktury. Duplikat będzie zawierał te same dane, co oryginalna faktura, ale będzie oznaczony jako duplikat i będzie zawierał datę wystawienia.

Nie ma przepisu, który zabraniałby wystawienia duplikatu faktury. Najczęściej duplikaty są wystawiane w sytuacji, gdy nabywca przypadkowo zgubił fakturę, ją zniszczył lub stracił. Mogą istnieć także inne powody, na przykład gdy nabywca w ogóle nie otrzymał faktury. W takim przypadku ważne jest, aby nabywca zareagował na brak faktury i skontaktował się ze sprzedawcą, aby ten wystawił duplikat.

Zgubiłem fakturę

Jednym z elementów odróżniających fakturę od jej duplikatu jest sposób ujęcia kosztów uzyskania przychodów w księgowości. To zależy od kilku czynników:

  1. Duplikat a daty księgowania: Jeśli już zaksięgowałeś oryginalną fakturę, nie musisz drugi raz księgować duplikatu w księdze przychodów i rozchodów (KPiR). Jeśli jednak nabywca w ogóle nie otrzymał faktury, księgujesz duplikat z datą jego wystawienia.
  2. Ujęcie kosztu a duplikat faktury: Wystawianie duplikatów faktur może wpłynąć nie tylko na podatek VAT, ale także na podatek dochodowy. Faktury VAT są kluczowymi dokumentami dla przedsiębiorców do rozliczenia transakcji w kosztach działalności. Jeśli otrzymasz duplikat faktury, powinieneś ująć go w kosztach na podstawie tego duplikatu.
    • Koszty bezpośrednio związane z przychodami: Wprowadzasz wydatek do kosztów w momencie uzyskania przychodu, który bezpośrednio dotyczy.
    • Koszty pośrednio związane z przychodami: Wydatek jest ujmowany w kosztach w dacie jego poniesienia, czyli w momencie, w którym został zaksięgowany w księgach rachunkowych.

Jeśli duplikat dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy, koszt ten zostaje podzielony między wszystkie lata, które są objęte tym wydatkiem.

Czytaj  Pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej

Pamiętaj, że jeśli nabyłeś materiały podstawowe lub pomocnicze lub towary handlowe, a straciłeś fakturę, musisz sporządzić szczegółowy opis tych zakupów i uwzględnić go w księdze przychodów i rozchodów. Następnie możesz dołączyć duplikat faktury do dokumentacji.

Czytaj też: Podatek liniowy czy to się opłaca

Zgubiłem fakturę – co robić

Co mówi prawo procedura krok po kroku

Art.  106l.  [Postępowanie w przypadku zniszczenia albo zaginięcia faktury] W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie:

1) podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę:a) na wniosek nabywcy – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika, b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy;

2) nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1 lub art. 106k ust. 1, wystawia ponownie fakturę:a) na wniosek podatnika – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy, b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika;

3) podmiot, o którym mowa w art. 106c, wystawia ponownie fakturę:a) na wniosek nabywcy lub dłużnika – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu tego podmiotu,

b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy lub dłużnika. 2.  Faktura wystawiona ponownie:1) zawiera datę wystawienia; 2) może zawierać wyraz “DUPLIKAT”.

3.  Do faktur wystawionych ponownie przepisu art. 106g ust. 4 nie stosuje się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *