umorzenie odsetek

Rynek faktoringu rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Ostatnie lata wykazały, że rynek usług finansowych nieustannie się rozrasta, a faktoring staje się jedną z najpopularniejszych usług, z których coraz chętniej korzystają przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo obrotów handlowych, a co za tym idzie – zwiększanie płynności finansowej – to jeden warunków pomyślnego rozwoju każdej firmy. Faktoring wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Wzrost kosztów mediów, płac i produkcji zwiększył ryzyko ubytków w kapitale obrotowym firm spowodowanych nieterminową płatnością faktur przez kontrahentów. Jakie rodzaje faktoringu możemy wyróżnić na rynku oraz dobrać je do sytuacji przedsiębiorcy? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Etyka w zarządzaniu

Czym jest faktoring?

Kwestię tę omawialiśmy w osobnym artykule, warto go przeczytać. Jednakże dla przypomnienia – Faktoring to usługa finansowa. Rozwiązuje problemy odroczonych płatności oraz zachowania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Instytucja finansowa (faktor) wykupuje wierzytelność. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje pieniądze za faktury po ich zgłoszeniu do faktora i nie czeka na opłacenie faktury przez kontrahenta. 

Najczęściej faktoringiem nazywa się usługę dotyczącą przekazania faktorowi faktur sprzedażowych. Na czym to polega? Przedsiębiorca wytwarza towar lub świadczy usługę i wystawia fakturę, nie czeka jednak na płatność, tylko zgłasza się do faktora, który reguluje wierzytelność, ale w niepełnej kwocie. Po upływie czasu, na który była wystawiona faktura, kontrahent dokonuje płatność na rzecz faktora, który przekazuje pozostałą wartość faktury przedsiębiorcy.

Po wyjaśnieniu tego pojęcia możemy przejść do rodzajów faktoringu.

Podział faktoringu

Wyróżnia się kilka rodzajów faktoringu. Różnią się one pod wieloma względami, dzięki czemu każdy przedsiębiorca może samodzielnie wybrać typ faktoringu, który będzie najlepiej odpowiadał jego oczekiwaniom.  Podstawowe rodzaje faktoringu wyodrębnia się ze względu na zakres ryzyka przejmowanego przez faktora. Należą do nich:

 • faktoring pełny (właściwy, bez regresu);
 • niepełny (niewłaściwy, z regresem);
 • mieszany.
Czytaj  Zgłoszenie oferty organizacji stażu

Rodzaje faktoringu ze względu na moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej:

 • Faktoring jawny
 • tajny
 • półjawny (półotwarty)

Rodzaje faktoringu ze względu na zasięg terytorialny. Ze względu na zasięg terytorialny, czyli obszary w jakich dany faktoring obowiązuje możemy wyróżnić następujące rodzaje faktoringu:

 • Faktoring krajowy
 • Faktoring międzynarodowy – importowy, eksportowy

Rodzaje faktoringu ze względu na moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność. W tej kategorii możemy wyróżnić następujące rodzaje faktoringu:

 • Faktoring dyskontowy
 • zaliczkowy
 • wymagalnościowy

Wszystkie powyższe rodzaje faktoringu zostaną omówione w kolejnych artykułach.

Warte uwagi: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jakie są opłaty dodatkowe w leasingu?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Badania psychotechniczne – kogo dotyczą?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *