KPiR

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą szereg obowiązków w zakresie prawidłowego dokumentowania zawieranych transakcji gospodarczych. Najczęściej wybieraną formą prowadzenia ewidencji księgowej przez małych przedsiębiorców jest Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR). Ewidencjonuje się w niej osiągnięte w działalności przychody i poniesione koszty. Została przewidziana wyłącznie do celów podatkowych, aby na jej podstawie ustalać podstawę opodatkowania. Jej prowadzenie powinno być zgodne ze standardami przyjętymi przez Unię Europejską. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Czym jest procedura AML?

Co to jest KPiR – Księga Przychodów i Rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Księguje się w niej:

  • wszelkiego rodzaju przychody (przychody ze sprzedaży, a także pozostałe przychody),
  • zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami,
  • wydatki, przez które należy rozumieć wynagrodzenia, zarówno w gotówce, jak i w naturze, a także wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

KPiR to podstawa pozwalająca wyliczać zaliczki na podatek dochodowy dla firm korzystających z zasad ogólnych lub podatku liniowego. W KPiR zapisuje się daty, w których nastąpiły przychody i koszty, ich opisy, kwoty, a także komentarze i uwagi. Każde zdarzenie gospodarcze ma swój numer porządkowy. Ewidencja zawiera także sumy wszystkich przychodów i kosztów z danego okresu.

Księgę Przychodów i Rozchodów, czyli tzw. uproszczoną księgowość, mogą prowadzić jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy:

  • korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych lub z podatku liniowego,
  • jednocześnie spełniają status małego podatnika, tzn. wysokość ich przychodu wraz z podatkiem VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro.

Przedsiębiorcy, których przychód był równy bądź wyższy niż 1,2 mln euro są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Czytaj  Jaka jest odpowiedzialność udziałowca spółki za zobowiązania firmowe?

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Różnica między rokiem podatkowym a rokiem obrotowym

Cel KPiR

Ewidencja ta jest podstawą określenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. KPiR służy więc głównie do prawidłowego rozliczania się z urzędem skarbowym, zarówno w poszczególnych okresach, jak i na koniec roku. To na podstawie zapisów w niej dokonanych wylicza się wielkość należnego podatku dochodowego.

KPiR służy jednak nie tylko urzędnikom, ale również samemu podatnikowi. Na jej podstawie może dokonać on oceny efektywności swojej działalności w określonym czasie. Służy mu również do podsumowania pracy wykonanej przez cały rok. Informuje bowiem o podstawowych wielkościach (przychody, koszty) obrazujących słuszność funkcjonowania firmy na rynku (uzyskany z działalności dochód).

Warte uwagi: Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego

KPiR
Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

Jak prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów?

Można robić to zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznie. W obu konieczne jest podanie wszystkich ważnych danych. KPIR składa się z kilkunastu kolumn, a w każdej z nich podatnik jest zobligowany podać zgodne ze stanem faktycznym i prawnym informacje. Dotyczą one w szczególności kontrahentów, rodzajów transakcji, wartości sprzedaży towarów lub usług, przychodów uzyskiwanych spoza ich sprzedaży, zakupu materiałów potrzebnych do produkcji swoich wyrobów, wynagrodzenia pracowników, kosztów stałych itp.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Działalność gospodarcza w mieszkaniu

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Różnica między rokiem podatkowym a rokiem obrotowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *