Refakturowanie

Faktura wewnętrzna opodatkowania, czyli faktura wewnętrzna, jest specyficznym dokumentem księgowym. Wystawianie faktur wewnętrznych miało na celu uzupełnienie elementów, które nie zostały ujęte na otrzymanej fakturze lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie operacji gospodarczej. Do końca 2013 roku były stosowane, aby opodatkować podatkiem VAT transakcję tego wymagającą i na jej podstawie dokonać odpowiedniego księgowania w ewidencjach. Obecnie faktury wewnętrzne nie mają zastosowania. Wystawiało się je w sytuacji, gdy czynność nie niosła konieczności wystawienia faktury, ale wywoływała obowiązek opodatkowania. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Kontrola skarbowa

Czym jest faktura wewnętrzna?

Faktura wewnętrzna, nazywana również fakturą wewnętrzną opodatkowania, to rodzaj dokumentu, księgowego. Tym, co wyróżnia taką fakturę jest to, że wystawia się ją tylko wtedy, kiedy dana czynność (na przykład sprzedaż towaru) nie niesie za sobą konieczności wystawienia faktury, ale powoduje powstaniu obowiązku zapłacenia podatku.

Innymi słowy, gdy dana czynność wywołuje obowiązek opodatkowania – mimo że nie trzeba wystawiać faktury – można zdecydować się na skorzystanie ze sposobu księgowania, jakim jest faktura wewnętrzna.

W tym miejscu warto podkreślić, że w polskim prawie pojęcie faktury wewnętrznej nie obowiązuje już od 2013 roku. Zastąpiono jest bowiem określeniem: dokument wewnętrzny opodatkowania. 

Faktura wewnętrzna
Faktura wewnętrzna – dokument opodatkowania

Kiedy wystawić fakturę wewnętrzną?

Konieczność wystawienia dokumentu wewnętrznego opodatkowania pojawia się w sytuacji, gdy dochodzi do:

 • nieodpłatnego przekazania towarów lub nieodpłatnego świadczenia usług;
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT);
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia usług (import usług z UE);
 • zwrotu dotacji, subwencji i innych dopłat.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Ulepszenie środka trwałego

Dane na dokumencie wewnętrznym

Rozporządzenie MF w sprawie m.in. wystawiania faktur mówi, że przy określaniu danych, jakie powinny się znaleźć na dokumencie wewnętrznym służącym opodatkowaniu wewnętrznym danej transakcji, można posłużyć się elementami dotyczącymi faktury. Dlatego też do niezbędnych elementów dokumentu wewnętrznego należą:

 • data wystawienia;
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi – jeżeli została określona;
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • dane stron uczestniczących w transakcji;
 • opis rodzaju transakcji;
 • podstawa opodatkowania;
 • stawka podatku VAT;
 • wartość podatku VAT.
Czytaj  Opłata mocowa - jak wpływa na biznes ?

Przy transakcjach przeprowadzanych w walutach obcych, na dokumencie wewnętrznym należy dodatkowo umieścić informację o kursie przeliczeniowym, z którego korzystał przedsiębiorca.

Nota wewnętrzna jako alternatywa dla faktury

Do dokumentowania może posłużyć nota wewnętrzna. Do popularnych i często spotykanych zdarzeń gospodarczych, jakie opisuje ten dokument należą m.in.: nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług czy import usług.

Podatek VAT związany z takim zdarzeniem należy obliczyć i wpłacić we własnym zakresie. Nota wewnętrzna, a nie faktura wewnętrzna może służyć jako dodatkowe potwierdzenie takiego działania.

Warte uwagi: Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czym są i jak ewidencjonować środki trwałe?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kiedy można anulować fakturę VAT?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *