Emerytura rolnicza – zmiany w KRUS

Emerytura rolnicza. Osoby posiadające gospodarstwa rolne podlegają ubezpieczeniom w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Aby otrzymać emeryturę rolniczą, konieczne jest spełnienie pewnych warunków.  Od 15 czerwca wchodzą w życie przepisy dzięki, którym rolnicy będą mogli otrzymywać emeryturę w pełnej wysokości bez obowiązku przekazywania gospodarstwa. Zmiana będzie dotyczyć grupy 30 tysięcy rolników – emerytów.  Przeczytaj niniejsza artykuł,Czytaj więcej ⟶

Działalność gospodarcza na emeryturze

Emerytura to świadczenie, które przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego i zaprzestaniu aktywności zawodowej. Aktualnie wiek emerytalny jest zróżnicowany ze względu na płeć i wynosi: u kobiet – 60 lat; u mężczyzn – 65 lat. Wiele osób w wieku emerytalnym chce prowadzić działalność gospodarczą, ponieważ jest to sposób na dodatkowy zarobek. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedziećCzytaj więcej ⟶