Renaming, czyli zmiana nazwy firmy

Rejestrując działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podajesz wiele danych, które niejako od czasu rejestracji firmy do niej przynależą. Jednakże co jeżeli chcesz te dane zmienić, w tym nazwę przedsiębiorstwa?  W stosunku do tej czynności nie istnieją żadne przeszkody prawne, które uniemożliwiłyby dokonanie zmiany nazwy firmy. W każdej chwili możesz zmienić nazwęCzytaj więcej ⟶

Kim jest zarządca sukcesyjny?

Czym jest instytucja zarządu sukcesyjnego? Została ona wprowadzona ustawą z dnia 05.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Celem tej regulacji jest zabezpieczenie interesu przedsiębiorstwa. Ponadto zapewnienie jego kontynuacji w przypadku śmierci przedsiębiorcy. Chcesz, żeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy? Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcejCzytaj więcej ⟶

Ulga termomodernizacyjna powraca!

Niestety czasy, w których obecnie żyjemy charakteryzują się między innymi złą jakością powietrza oraz unoszącym się nad miastami smogiem. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że zanieczyszczenia, które znajdują się powietrzu niosą ze sobą szereg negatywnych konsekwencji dla człowieka. Jak wynika z danych, winę za zanieczyszczenia w głównej mierze ponoszą tzw. kopciuchy. Są toCzytaj więcej ⟶

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami Urząd Skarbowy może umorzyć na wniosek podatnika. Umorzenie odsetek przewidziane jest w art. 67a  § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej. Przeczytaj również: Emerytura rolnicza – zmiany w KRUS Zaległość podatkowa, czyli co? Zgodnie z art. 67a § 1 pktCzytaj więcej ⟶

Odsetki od zaległości podatkowych

Kiedy możemy zostać narażeni na dodatkowe koszty z powodu zaległości podatkowych? Mamy z nimi do czynienia w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty należności budżetowej określonego w przepisach podatkowych podatnik musi doliczyć odsetki od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Co to oznacza w praktyce? KiedyCzytaj więcej ⟶

Emerytura rolnicza – zmiany w KRUS

Emerytura rolnicza. Osoby posiadające gospodarstwa rolne podlegają ubezpieczeniom w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Aby otrzymać emeryturę rolniczą, konieczne jest spełnienie pewnych warunków.  Od 15 czerwca wchodzą w życie przepisy dzięki, którym rolnicy będą mogli otrzymywać emeryturę w pełnej wysokości bez obowiązku przekazywania gospodarstwa. Zmiana będzie dotyczyć grupy 30 tysięcy rolników – emerytów.  Przeczytaj niniejsza artykuł,Czytaj więcej ⟶

Czym jest danina solidarnościowa?

Danina solidarnościowa. Osoby osiągające najwyższe dochody w kraju są często zobowiązane do płacenia znacznie wyższych podatków. Jeśli chodzi o daninę solidarnościową, 2022 nie jest pierwszym rokiem jej funkcjonowania. To przepis obowiązujący już od 2019 roku. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej. Przeczytaj również: Kryptowaluty – kupno i sprzedaż a podatek Danina solidarnościowa – wyjaśnienieCzytaj więcej ⟶

Kryptowaluty – kupno i sprzedaż a podatek

Podatnicy, którzy kupują i sprzedają kryptowaluty muszą pamiętać, aby złożyć roczne zeznanie podatkowe. Odpowiednim formularzem do tego jest PIT-38, w źródle kapitały pieniężne. Obowiązek ten dotyczy nie tylko osób, które w minionym roku uzyskały przychód z obrotu wirtualnym pieniądzem. Ciąży również na podatnikach, którzy tylko nabywali kryptowaluty. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się ile wynosiCzytaj więcej ⟶

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwie różne instytucje prawa cywilnego. Istnieją pomiędzy nimi pewne podobieństwa – świadczenia te przyjmują postać pieniężną oraz mają rekompensować wyrządzoną szkodę na osobie. Inne są jednak podstawy ubiegania się o odszkodowanie, a inne o zadośćuczynienie. Bardzo często zdarza się jednak, że z tytułu jednej szkody możemy się ubiegać zarówno o jedno,Czytaj więcej ⟶

Leasing a uszkodzenie pojazdu

Uszkodzenie pojazdu w leasingu wymaga od użytkownika podjęcia ściśle określonych działań. Korzystając z okazji, że podejmujemy niniejszy temat, przypominamy że priorytetem powinno być udzielenie pomocy osobom poszkodowanym. Ponadto, w razie potrzeby – wezwanie odpowiednich służb. Ponadto użytkownik auta uszkodzonego w leasingu powinien pamiętać o procedurze, jakiej powinien przestrzegać w związku z realizacją zapisów umowy leasingowej. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć sięCzytaj więcej ⟶