Leasing a uszkodzenie pojazdu

Uszkodzenie pojazdu w leasingu wymaga od użytkownika podjęcia ściśle określonych działań. Korzystając z okazji, że podejmujemy niniejszy temat, przypominamy że priorytetem powinno być udzielenie pomocy osobom poszkodowanym. Ponadto, w razie potrzeby – wezwanie odpowiednich służb. Ponadto użytkownik auta uszkodzonego w leasingu powinien pamiętać o procedurze, jakiej powinien przestrzegać w związku z realizacją zapisów umowy leasingowej. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Kontrola konta bankowego

Uszkodzenie pojazdu – zgłoszenie i likwidacja szkody

Wszelkie formalności, jakich trzeba dopełnić w przypadku zgłaszania i likwidacji szkody są przedstawione w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Poniżej opisujemy, poszczególne elementy procedury.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Auto w leasingu konsumenckim

Etap 1 – Zgłoś szkodę!

Jeżeli stwierdzono szkodę, jako osoba korzystająca z leasingu musisz zgłosić ją ubezpieczycielowi. Ponadto, jeśli szkoda powstała w rezultacie przestępstwa lub wiążą się z nią ofiary w ludziach, koniecznie trzeba wezwać policję albo inne organy śledcze.

Leasing a uszkodzenie pojazdu
Leasing a uszkodzenie pojazdu

Etap 2 – Poinformuj leasingodawcę

Gdy zgłosisz już szkodę do zakładu ubezpieczonego, powiadom o niej finansującego, czyli leasingodawcę. Warto wiedzieć, że firmy leasingowe udostępniają klientom gotowe formularze, które wystarczy wypełnić i przesłać. Wspomniane formularze zgłoszeniowe często można pobrać ze strony internetowej leasingodawcy.

Etap 3 – Wypłata odszkodowania

Po przekazaniu informacji na temat zdarzenia oraz szczegółów przebiegu naprawy leasingowanego pojazdu firma leasingowa wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania na konto warsztatu albo leasingobiorcy. Trzeba zdawać sobie jednocześnie sprawę, że finansujący niekiedy odmawia takiej zgody. Dzieje się tak przede wszystkim w sytuacji, gdy umowa leasingu jest zadłużona, przykładowo przez opóźnienia w spłacie rat. W takim przypadku zgoda na wypłatę odszkodowania może zależeć od zapłacenia zaległych należności przez korzystającego z pojazdu. Jednak również wtedy istnieje inne rozwiązanie. Klient z zadłużoną umową może wskazać ubezpieczycielowi swoje własne konto, aby udało się rozliczyć odszkodowanie. Nie zwolni to zarazem leasingobiorcy z konieczności naprawy uszkodzonego przedmiotu leasingu.

Czytaj  Podatek dochodowy i VAT a leasing konsumencki

Należy pamiętać, że Ogólne Warunki Umowy Leasingu (OWUL) zawierają wytyczne dotyczące sposobu i warunków wspomnianej naprawy. Firmy leasingowe zazwyczaj wymagają, aby leasingowany pojazd naprawić w autoryzowanej sieci. Dzieje się tak dlatego, że leasingodawcy nie chcą, by wartość przedmiotu umowy spadła przez błędy nieprofesjonalnych mechaników albo amatorów. Z tego samego powodu finansujący niezbyt często pozwalają na kosztorysowy tryb likwidacji szkody ubezpieczeniowej.

Uszkodzenie pojazdu a odszkodowanie

W przypadku uszkodzenia pojazdu szkoda najczęściej utożsamiana jest ze spadkiem jego wartości, uszkodzeniem, kosztem naprawy, kosztem przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. Ponadto będzie to też związane z niemożnością korzystania z auta i niezbędnością zorganizowania pojazdu zastępczego, czasami poniesionymi kosztami uzyskania ekspertyzy w zakresie uszkodzeń. W takim rozumieniu poszkodowanym będzie właściciel samochodu. Właścicielem najczęściej jest bank, który w zasadzie nie widzi pojazdu i nie ma z nim żadnej fizycznej styczności.

W ramach tej umowy pojazd jest oddawany do wyłącznego korzystania leasingobiorcy, który co miesiąc uiszcza związane z tym raty. Najczęściej także we własnym zakresie ubezpiecza samochód(ubezpieczenie OC i AC jest zazwyczaj obligatoryjne w tego rodzaju umowach). Jeżeli szkoda nie polega na zmniejszeniu wartości uszkodzonego pojazdu i nie dotyczy uszkodzenia pojazdu wycenianego na podstawie hipotetycznego kosztu naprawy, możliwe jest wykazanie powstania szkody po stronie posiadacza zależnego pojazdu.

Podsumowując, o ile nie przewiduje tego umowa leasingu odszkodowanie za szkodę w leasingowanym pojeździe należy się jego właścicielowi, czyli finansującemu.

Warte uwagi: Nowelizacja kodeksu pracy przesunięta

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Trwający leasing a likwidacja działalności

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Czytaj  W co można inwestować pieniądze?

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Auto w leasingu konsumenckim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *