Urlop

Przepisy dotyczące urlopów zawarte są w Kodeksie Pracy. Zgodnie z artykułem 14. każdy pracownik ma prawo do wypoczynku. Wymiar urlopu wypoczynkowego (czyli to, ile dni urlopu płatnego Ci przysługuje) dla zatrudnionych na umowie o pracę, zależy od stażu pracy. Osobom, których staż pracy jest krótszy niż 10 lat, przysługuje 20 dni urlopu. Natomiast osobom ze stażem pracy o długości ponad 10 lat — aż 26 dni urlopu. Z czego wynika pełny wymiar urlopu? Tego dowiesz się z niniejszego artykułu.

Lata pracy a nauka

Zgodnie z art. 155 § 1 kp do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

 • szkoły wyższej – 8 lat,
 • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • szkoły policealnej – 6 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata.

Przeczytaj również: Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kiedy następuje możliwość nabycia prawa do 26 dni urlopu?
Urlop
Urlop – ile dni przysługuje?

Nauka w czasie zatrudnienia

Jeśli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia na umowę o pracę, to do okresu pracy, wlicza się okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, lub okres nauki. Jest to zależne od tego, co jest bardziej korzystne dla pracownika.

Ponadto obowiązek udokumentowania stażu pracy poprzez przedstawienie pracodawcy świadectw pracy oraz świadectw ukończenia szkół lub dyplomów leży po stronie pracownika. Jeśli nie udokumentuje on posiadania 10-letniego stażu pracy, 26 dni urlopu mu nie przysługuje.

Czytaj  Cyberbezpieczeństwo – czyli co?

Czy urlop może być jeszcze dłuższy?

Warto wspomnieć, że urlop może być jeszcze dłuższy! Prawo do dłuższych urlopów mają:

 • osoby niepełnosprawne — dodatkowe 10 dni co roku
 • nauczyciele — w okresie ferii i wakacji
 • inwalidzi wojenni i kombatanci — dodatkowe 10 dni co roku
 • pracownicy socjalni — dodatkowe 10 dni raz na 2 lata, po 5 latach stażu w zawodzie
 • sędziowie i prokuratorzy — dodatkowe 6 dni co roku po 10 latach pracy. Natomiast po 15 latach pracy dodatkowe 12 dni rocznie.

Pełen wymiar urlopu na przykładach

 1. Pracownik pracował przez 3 lata, ale podjął tę pracę na czwartym roku pięcioletnich studiów. Jego okres zatrudnienia to 8 lat studiów + 1 rok pracy (gdyż dwa, przypadają na czas studiów). Okres zatrudnienia to 9 lat. Podsumowując, ma prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego.
 2. Pracownik pracował przez 3 lata. Dodatkowo jest absolwentem studiów magisterskich i chcemy wyliczyć jaki jest jego okres zatrudnienia do wyliczenia urlopu. 3 lata pracy + 8 lat nauki = 11 lat okresu zatrudnienia, czyli prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego.
 3. Pracownik podczas studiów pracował przez 3 lata. U obecnego pracodawcy staż pracy wynosi 2 lata. Nabyła ona prawo do 26 dni urlopu, gdyż z okresu nauki posiada 8 lat stażu pracy oraz 2 lata u obecnego pracodawcy. Wliczenie do stażu pracy samych okresów zatrudnienia byłoby niekorzystne, ponieważ wynosiłby on 5 lat.

Warte uwagi: PIT-36 – kogo dotyczy?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Odpowiedzialność materialna pracownika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *