Akcje założycielskie w PSA

Prosta spółka akcyjna jest nowym rodzajem spółki kapitałowej, która od połowy 2021 roku może być tworzona na terytorium Polski. Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej wciąż rodzi wiele pytań i wątpliwości. Jednym z ważniejszych uregulowań dotyczących prostej spółki akcyjnej jest wprowadzenie nowego typu akcji, niewystępującego dotychczas w innych spółkach handlowych. Mam na myśli akcje założycielskie, któreCzytaj więcej ⟶

Rejestr akcjonariuszy w Prostej Spółce Akcyjnej

Rejestr akcjonariuszy to nowa czynność notarialna. Zgodnie z art. 30031 Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (czyli domy maklerskie) lub notariusz prowadzący kancelarię notarialną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestr jest prowadzony w postaci elektronicznej. Przeczytaj niniejszy artykuł,Czytaj więcej ⟶

Co to jest spółka z o.o.?

Spółka z o.o. to jedna ze spółek uregulowanych w Kodeksie Spółek Handlowych. Jej popularność wynika z ograniczenia odpowiedzialności wspólników spółki. Wierzyciela mają możliwość zaspokajania swoich długów tylko z majątku spółki oraz z majątku członków zarządu. Członkowie zarządu mogą zwolnić się z odpowiedzialności za zobowiązania spółki tylko w przypadku kiedy ogłoszą upadłość spółki. Z artykułu tegoCzytaj więcej ⟶

Prosta spółka akcyjna — finansowanie oraz podatki

Prosta spółka akcyjna (PSA) jest nowym rodzajem spółek. Została wprowadzona 1 lipca 2021 roku. Powstała z myślą o przedsiębiorstwach o innowacyjnej działalności oraz startupach. Charakteryzuje się dużymi uproszczeniami i większą łatwością w prowadzeniu w porównaniu do innych spółek. W jaki sposób PSA pozyskuje środki? Jak wygląda jej opodatkowanie? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć sięCzytaj więcej ⟶

Prosta spółka akcyjna — nowa forma prowadzenia działalności

Od 1 lipca 2021 roku można założyć nową spółkę kapitałową, czyli prostą spółkę akcyjną (PSA). Chcąc założyć spółkę akcyjną trzeba posiadać wysoki kapitał zakładowy. Zupełnie inaczej jest w przypadku prostej spółki akcyjnej, która dedykowana jest dla młodych firm i innowacyjnych startupów. Czym charakteryzuje się prosta spółka akcyjna? Jak ją założyć? Przeczytaj artykuł do końca, abyCzytaj więcej ⟶