Akcje założycielskie

Prosta spółka akcyjna jest nowym rodzajem spółki kapitałowej, która od połowy 2021 roku może być tworzona na terytorium Polski. Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej wciąż rodzi wiele pytań i wątpliwości. Jednym z ważniejszych uregulowań dotyczących prostej spółki akcyjnej jest wprowadzenie nowego typu akcji, niewystępującego dotychczas w innych spółkach handlowych. Mam na myśli akcje założycielskie, które stanowią nowy rodzaj uprzywilejowania akcji. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą? Zarejestrowałeś firmę na adres domowy? Warto abyś przeniósł jej siedzibę do jednego z naszych wirtualnych biur! Posiadamy bogatą, dogodną dla naszych klientów ofertę!

Przeczytaj również: Umowa śmieciowa – co to jest?

Czym są akcje założycielskie?

Akcje założycielskie stanowią rodzaj akcji imiennych. Są to imienne świadectwa założycielskie. Tego typu akcje mogą być wydawane jako forma wynagrodzenia usług. Z akcji przysługują również określone prawa, takie jak prawa majątkowe oraz prawa korporacyjne. Wśród praw majątkowych możemy wymienić następujące: prawo do dywidendy, czyli udział w zysku spółki, prawo do udziału w podziale majątku spółki, jeśli dojdzie do jej likwidacji oraz prawo do poboru akcji nowej emisji. Z kolei wśród prawa korporacyjnego wyróżniamy prawo głosu, które jest realizowane na przykład poprzez uczestnictwo akcjonariusza w zgromadzeniu. Istnieje również wiele innych rodzajów papierów wartościowych, które są wydawane przez spółki akcyjne. Do takich papierów wartościowych należą miedzy innymi: świadectwa tymczasowe, świadectwa założycielskie oraz świadectwa użytkowe. Świadectwa tymczasowe są wydawane na poświadczenie dokonania częściowej wpłaty na akcje na okaziciela. Świadectwa założycielskie dają prawo do zysku w spółce, a z kolei świadectwa użytkowe powstają z umorzenia akcji opłaconych.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych: Z akcji uprzywilejowanych może wynikać szczególne uprawnienie, zgodnie z którym każda kolejna emisja nowych akcji nie może naruszać określonego minimalnego stosunku liczby głosów przypadających na te akcje uprzywilejowane do ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje spółki (akcje założycielskie). W przypadku emisji nowych akcji, która mogłaby naruszyć ten stosunek, liczba głosów z akcji założycielskich ulega odpowiedniemu zwiększeniu.

Czytaj  Jakie składki ZUS musi płacić przedsiębiorca?

Dzięki akcjom założycielskim każda kolejna emisja nie wpływa negatywnie na siłę głosu. Celem przyjętej regulacji jest nienaruszalność określonego minimalnego stosunku liczby głosów przypadających na akcje założycielskie do ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje spółki. Co w rezultacie pozwala na utrzymanie kontroli nad spółką i współdecydowanie o najważniejszych jej sprawach.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Rejestr akcjonariuszy w Prostej Spółce Akcyjnej

Dla kogo akcje założycielskie?

Akcje założycielskie mają służyć przede wszystkich akcjonariuszom, którzy są założycielami spółek oraz pomysłodawcami innowacyjnych rozwiązań. Dzięki nim zapewniają sobie określony udział w ogólnej liczbie głosów na wypadek przystąpienia do spółki zewnętrznego inwestora w ramach kolejnych rund finansowania.

Ministerstwo wskazuje również, że rozwiązania te mogą być także korzystne dla inwestorów. Mają skłaniać ich do akceptacji programów emisji dla pracowników czy też członków zarządu spółki – motywujących ich do długoterminowego zaangażowania na rzecz rozwoju i wzrostu wartości spółki.

Pracownicy otrzymają akcje, które będą mogli sprzedać z zyskiem, a jednocześnie inwestor nie straci decydującego wpływu na spółkę.

Warte uwagi: Upały a obowiązki pracodawcy

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Ubezpieczenie samochodu w leasingu

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Aport przedsiębiorstwa a podatki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *