Działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego

Działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego – Jeśli chcesz prowadzić działalność w rolnictwie ekologicznym, musisz zgłosić swój zamiar jednostce certyfikującej. Możesz to zrobić osobiście w urzędzie lub listownie.

Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje, przechowuje lub przywozi z kraju trzeciego żywe lub nieprzetworzone produkty rolne, który takie produkty wprowadza na rynek, zgłasza tę działalność właściwym jednostkom certyfikującym. Co więcej, zgłasza też zgodę na objęcie jego działań systemem kontroli. O tym jest mowa w art. 27 rozporządzenia Rady /WE/ nr 834/2007 z dnia 28.06.2007 roku. Uchyla ono rozporządzenie /EWG/ nr2092/91, ze zm.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Mikro, mały czy średni przedsiębiorca?

Działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego – Gdzie załatwisz sprawę

Zacznijmy od zgłoszenia. Składasz je w dowolnym momencie, w dodatku w wybranej przez siebie dowolnej jednostce certyfikującej. Zobacz listę jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym.

Twoje działania krok po kroku

1. Zgłoszenie działalności Zakładając działalność, tym samym stajesz się podmiotem gospodarczym. Jak już wspomniano wcześniej, składasz zgłoszenie. Posłużysz się w tym celu formularzem Głównego Inspektora JHARS /art.4 ust.3 ustawy o rolnictwie ekologicznym. Ten formularz przeznaczony jest dla producentów; co więcej, służy też do zgłaszania zmian informacji we wcześniejszym zgłoszeniu. Co się tyczy twojej działalności, może ona obejmować pszczelarstwo, ekologiczną uprawę roślin i hodowlę zwierząt, zbiory ze stanu naturalnego, produkty akwakultury i wodorostów morskich. Możesz prowadzić przetwórstwo produktów ekologicznych, produkcję pasz i drożdży. Co więcej, możesz wprowadzać na rynek produkty ekologiczne, także importowane z państw trzecich. Wypełniasz wówczas Zgłoszenie – w dwóch egzemplarzach/ podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego i dostarczasz je do wybranej jednostki certyfikującej.

2. Rozpatrzenie zgłoszenia Twoje zgłoszenie o działalności przyjmą podmioty upoważnione do działania w rolnictwie ekologicznym. Są to jednostki certyfikujące. Oczywiście jednostka powinna rozpatrzyć zgłoszenie bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z art.4 ust.4 ustawy o rolnictwie ekologicznym jednostka może poprosić cię o uzupełnienie dokumentacji tudzież niezbędne wyjaśnienia.

Czytaj  Odpowiedzialność materialna pracownika

3. Objęcie wnioskodawcy systemem kontroli Złożony przez ciebie komplet dokumentów jednostka weryfikuje. Chodzi o to, aby twoja przyszła działalność spełniała warunki określone w przepisach o rolnictwie ekologicznym. Zgodnie z procedurami w danej jednostce certyfikującej, jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, zostajesz włączony do systemu kontroli. Tryb postępowania musi być jednolity wobec wszystkich producentów nadzorowanych przez tę jednostkę i odbywać się bez zbędnej zwłoki.

Tryb postępowania danej jednostki określa m.in.:

  • sposób wnoszenia opłat i ich terminy
  • sposób ustalania planu kontroli
  • termin przekazania/podpisania umowy o dokonanie dobrowolnej certyfikacji
  • wreszcie wydaje certyfikat zgodności. Usługa jednostki certyfikującej jest bezpłatna i wykonana jak najszybciej.

Działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego – Jak możesz się odwołać

Wszelako możesz dopatrzyć się, że twoje zgłoszenie nie zostało rozpatrzone zgodnie z obowiązującą w tej jednostce procedurą. W tych okolicznościach masz możliwość złożenia odwołania, skargi lub zażalenia do danej jednostki. Jeżeli to nie poskutkuje, możesz zwrócić się do Głównego Inspektora JHARS.

Warto wiedzieć

W produkcji ekologicznej stosowany jest okres konwersji. Podczas tego okresu stosuj wszystkie zasady określone w rozporządzeniach: Rady /WE/ nr 834/200; Rady /WE/ nr 834/2007 art. 9,10,11,12 ; Komisji /WE/ nr 889/2008 rozdz. I i Komisji /WE/ nr 889/2008 rozdz. 6 .

Działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego – Certyfikat

Będąc producentem ekologicznym otrzymasz certyfikat. Jego wzór określa załącznik XII Rozporządzenia Komisji /WE/ nr 889/2008.

Zgłoszenie zmian

Ten sam formularz zgłoszenia podjęcia działalności służy do zgłaszania zmian. Zmiana może dotyczyć włączenia lub wyłączenia działki, jej powierzchni użytkowej, zmiany kategorii działalności. Także powiadomić powinieneś o zmianie nazwy i adresu swojej siedziby oraz o włączeniu bądź wyłączeniu obiektu, w którym prowadzona jest działalność.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Mikro, mały czy średni przedsiębiorca?
Czytaj  Zaliczka na poczet dywidendy

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czym jest danina solidarnościowa?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *