Działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego

Działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego – Jeśli chcesz prowadzić działalność w rolnictwie ekologicznym, musisz zgłosić swój zamiar jednostce certyfikującej. Możesz to zrobić osobiście w urzędzie lub listownie. Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje, przechowuje lub przywozi z kraju trzeciego żywe lub nieprzetworzone produkty rolne, który takie produkty wprowadza na rynek, zgłasza tę działalność właściwym jednostkom certyfikującym.Czytaj więcej ⟶