Wskaźniki rentowności firmy - zobacz co pokazują ?

Wskaźniki rentowności firmy – zobacz co pokazują ? – Wskaźniki rentowności zwane również wskaźnikami zyskowności lub stopami zwrotu określają relację zysku do kapitału i pozwalają precyzyjnie określić rentowność przedsiębiorstwa na określonych płaszczyznach. Obrazują także umiejętności generowania zysków i zdolność do efektywnego lokowania nowego kapitału.

Wskaźniki rentowności firmy - zobacz co pokazują ?

Analizę rentowności przedsiębiorstwa opartą na wskaźnikach rentowności najczęściej przeprowadza się w trzech głównych obszarach działalności firmy:

  • aktywów (ROA),
  • kapitału (ROE),
  • sprzedaży (ROS).

Poniżej omówimy najbardziej uniwersalne wskaźniki: ROE i ROA. Przyjrzymy się bliżej także wskaźnikowi ROS, określającemu rentować kapitału własnego.

ROA — wskaźnik rentowności aktywów

(wynik finansowy / kapitał własny) x 100

Wskaźnik ROA (Return On Assets) określa wielkość zysku netto, jaki przypada na jednostkę źródeł finansowania zaangażowanych w aktywach firmy. Mówiąc prościej, wskaźnik ten obrazuje zdolność aktywów do generowania zysków. Pokazuje więc, jak efektywnie firma zarządza swoim majątkiem. Wskaźnik rentowności aktywów zależy przede wszystkim od zysku i najczęściej wyraża się go w procentach.

ROE — wskaźnik rentowności kapitałów własnych

(wynik finansowy netto / kapitał własny) x 100

Wskaźnik ROE (Return On Equity), czyli wskaźnik rentowności kapitału własnego określa stopę zwrotu, jaką firma może uzyskać z określonej inwestycji. Jest to bardzo popularny i łatwo dostępny wskaźnik, cenny zwłaszcza dla inwestorów. Dzięki niemu dowiedzą się, jaką stopę zwrotu mogą uzyskać, inwestując w Twój biznes.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Analiza SWOT - O, czyli szanse

Wskaźniki rentowności firmy – zobacz co pokazują ? – ROS — wskaźnik rentowności sprzedaży

(wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży) x 100

Wskaźnik ROS (Return On Sales), czyli wskaźnik rentowności sprzedaży przedstawia zależność pomiędzy zyskiem netto wypracowanym w całej działalności firmy a przychodami netto ze sprzedaży. Pozwala on ustalić stopę zysku, jaką przynosi dana inwestycja, np. w akcje czy udziały podmiotu gospodarczego. Wskaźnik ROS najczęściej wykorzystuje się do zobrazowania efektów finansowych uzyskanych ze sprzedaży produktów, towarów i usług. Znając wartość wskaźnika ROS, otrzymasz informacje o opłacalności sprzedaży.

Czytaj  Przekształcenie spółki - co zyskasz ?
Wskaźniki rentowności firmy - zobacz co pokazują ?

Wskaźniki rentowności firmy – zobacz co pokazują ? – Interpretacja wskaźników

Aby otrzymać przejrzysty obraz rentowności firmy, musisz nie tylko znać i rozumieć poszczególne wskaźniki, ale również poprawnie je interpretować. W kolejnych akapitach wyjaśnimy, co oznaczają wysokie i niskie wartości ROA, ROE i ROS.

Interpretacja ROA

Do wykonania kalkulacji ROA będą Ci potrzebne dane pochodzące z dwóch elementów sprawozdania finansowego: bilansu oraz rachunku zysków i strat. Najlepiej, jeśli weźmiesz pod uwagę te, pochodzące z dnia zamykającego okres sprawozdawczy, np. ostatniego dnia roku. Aby wyliczyć wartość wskaźnika ROA, wykorzystaj wzór:

(wynik finansowy / kapitał własny) x 100

Jak zinterpretować wynik?

Im wyższy poziom ROA, tym lepsza kondycja przedsiębiorstwa. Jeśli wskaźnik przyjmuje wartość ujemną, przedsiębiorstwo nie generuje zysku, ale stratę.

Warto wiedzieć: w przypadku tego wskaźnika nie istnieje pożądany zakres wartości. Aby uzyskać wnioski, wyniki należy porównywać przede wszystkim:

  • z wcześniejszymi wartościami wskaźnika,
  • z rezultatami, jakie osiągają najważniejsze konkurenci,
  • ze średnią wartością wskaźnika w danej branży.

W tym miejscu zachęcam Cię także do przeczytania innego naszego artykułu – Jak negocjować z klientem ? – Poznaj różne techniki

Interpretacja ROE

Podobnie jak w przypadku wskaźnika ROA, do wyliczenia ROE wykorzystaj dane z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Najlepiej, jeśli będą pochodzić z dnia zamykającego okres sprawozdawczy.

Aby wyliczyć wartość ROE posłuż się następującym wzorem:

(zysk netto / kapitał własny) x 100

Jak zinterpretować wynik?

Im wyższa rentowność kapitału własnego, tym lepsza sytuacja Twojej firmy. Pamiętaj jednak, że w przypadku tego wskaźnika nie istnieje optymalny poziom, obrazujący poszczególne stopnie rentowności. Rezultaty należy wiec interpretować, bazując na zmianach ROE w czasie. Jeśli wskaźnik ROE rośnie, zwiększa się także poziom finansowego bezpieczeństwa firmy i możliwości rozwoju. Wzrost oznacza także, że firma ma przewagę konkurencyjną, spowodowaną konkretnym produktem, autorską technologią czy unikalną marką.

Czytaj  Jak dokumentować przychody i wydatki w działalności nierejestrowanej?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zmiany w ZUS od 2022 roku

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Polski Ład - Dla kogo obowiązkowe terminale płatnicze?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *