Wybór urzędu skarbowego – to warto wiedzieć – Jeśli otwierasz firmę na podstawie wpisu do CEIDG. możesz stanąć przed dylematem, który urząd skarbowy wybrać. Wyobraźmy sobie, że firma będzie znajdowała się w mieście innym niż to, w którym mieszkasz. Zatem w którym urzędzie skarbowym powinieneś rozliczać się z tytułu PIT i VAT. – Właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej czy adresu zamieszkania?

Wybór urzędu skarbowego - to warto wiedzieć

Podstawowym kryterium ustalania właściwości miejscowej urzędu skarbowego jest miejsce zamieszkania albo adres siedziby podatnika. Wynika to z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej. Zacytujemy go poniżej

Art.  17.  [Właściwość miejscowa organów podatkowych]§ 

1. Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.§ 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych lub poszczególnych kategorii podatników, płatników lub inkasentów w sposób odmienny niż określony w

§ 1, uwzględniając w szczególności posiadanie miejsca zamieszkania lub siedziby za granicą, miejsce uzyskiwania dochodów oraz miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak wznowić zawieszoną działalność gospodarczą?
Wybór urzędu skarbowego - to warto wiedzieć

Wybór urzędu skarbowego – to warto wiedzieć

Wyjątki od tej reguły

Jeśli Twoja firma nie ma stałej siedziby właściwy do rozliczeń jest jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawa-Śródmieście. Natomiast dla podatników zagranicznych które świadczą usługi telekomunikacyjne lub elektroniczne, właściwy jest – Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego. Dodajmy tylko, że dla tych podatników Polska jest państwem członkowskim konsumpcji jest. Tego rodzaju podatnicy podlegają ponadto pod tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe.

Czytaj  Kiedy trzeba zaktualizować wpis w CEIDG?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jakie organy mogą przeprowadzić kontrolę u przedsiębiorcy?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak wznowić zawieszoną działalność gospodarczą?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *