umorzenie odsetek

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej bardzo często musimy przemyśleć i zaplanować wiele kwestii. Przyszły przedsiębiorca w wielu przypadkach ponosi określone koszty jeszcze przed rejestracją firmy. Mogą to być koszty druku wizytówek, najmu lokalu dla celów działalności lub stworzenia strony internetowej twojej firmy. Wydatki te mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych pod warunkiem, że spełniają przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W niniejszym artykule przedstawiamy zasady rozliczania dokumentów kosztowych wystawionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w Księdze Przychodów i Rozchodów. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Premia motywacyjna

Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności – księgowanie

Według ustawy: Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby wydatek mógł być kosztem uzyskania przychodu (KUP), trzeba go prawidłowo udokumentować. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, wpisy do księgi należy dokonywać na podstawie:

  • faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych,
  • innych dowodów (wymienionych w § 13 i 14 rozporządzenia), potwierdzających dokonanie operacji gospodarczej z rzeczywistym przebiegiem.

Zatem wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu gdy:

  • spełnia definicję wynikającą z ustawy o PIT,
  • jest prawidłowo udokumentowany,
  • ma związek z prowadzoną działalnością.

Obowiązek udowodnienia związku poniesionych wydatków z prowadzoną działalnością należy do podatnika.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jakie dane powinna zawierać pieczątka firmowa?

Księgowanie kosztów w zależności od kategorii

Zasada ujmowania wydatków w KPiR będzie zależała od ich charakteru. Nie wszystkie koszty będą mogły od razu pomniejszać przychód.

Towary handlowe i materiały ujmuje się w spisie z natury sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wartość dokonanego spisu będzie stanowiła pierwszą pozycję wpisu do PKPiR. Ten wydatek nie będzie miał wpływu na wysokość kosztów uzyskania przychodów w trakcie roku podatkowego. Dopiero po zakończeniu roku jego wartość rozlicza się w składanym zeznaniu rocznym, jako różnica remanentowa, która może powiększyć lub pomniejszyć koszty uzyskania przychodów.

Czytaj  Polski Ład - jak zmieni się składka zdrowotna?

Natomiast jeśli chodzi o zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, sytuacja wygląda nieco inaczej. W takim przypadku kosztem uzyskania przychodów w KPiR będą odpisy amortyzacyjne księgowane zgodnie z ustalonym planem amortyzacji. Podstawą ujęcia w ewidencji środków trwałych będzie faktura lub rachunek zakupu. Jeżeli jednak okazałoby się, że przedsiębiorca nie posiada takiego dokumentu, wpisu może również dokonać na podstawie ustalenia wartości rynkowej.
Pozostałe koszty, które przedsiębiorca poniósł przed rozpoczęciem działalności gospodarczej można wpisać w kol. 13 do PKPiR na dzień rozpoczęcia działalności.

Warte uwagi: Akcje założycielskie w PSA

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Analiza SWOT - czym jest i kiedy ją stosować?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak zamknąć rok prowadząc KPiR?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *