Premia motywacyjna

Coraz częściej poza wynagrodzeniem zasadniczym pracownicy otrzymują dodatkowe świadczenia, które mają formę pieniężną lub rzeczową. Oprócz płacy zasadniczej pracownik może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie. Część takich świadczeń uregulowana jest prawnie – np. dopłata za nadgodziny, dyżury, za pracę w święta lub w godzinach nocnych. Kodeks pracy przewiduje również gratyfikacje w postaci nagród i wyróżnień. Do jednych z najpopularniejszych ponadwymiarowych składników uposażenia należy premia motywacyjna.

Premia motywacyjna, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu zmotywowanie pracowników do jeszcze cięższej i efektywnej pracy. O tym czy i w jaki sposób takie gratyfikacje będą przyznawane, pracodawca powinien poinformować pracowników, umieszczając odpowiedni zapis w przeznaczonym do tego miejscu. Dokumenty, w których należałoby zawrzeć szczegółowe informacje na temat premii to regulamin premiowania, regulamin wynagrodzenia lub umowa o pracę. W jaki sposób przyznawać pracownikom premię motywacyjną? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą? Zarejestrowałeś firmę na adres domowy? Warto abyś przeniósł jej siedzibę do jednego z naszych wirtualnych biur! Posiadamy bogatą, dogodną dla naszych klientów ofertę!

Przeczytaj również: Upały a obowiązki pracodawcy

Premia dla pracownika – podziały

Rodzaje premii pracowniczej mają duży wpływ na jakość pracy. Podczas ustalania obowiązujących zasad warto dopasować premie do specyfiki zadań wykonywanych w firmie. Premia zadaniowa sprawdzi się lepiej w zespołach, które muszą osiągnąć konkretny wynik finansowy w danym okresie, natomiast premia motywacyjna może być motorem napędowym dla osób, których praca nie opiera się na wyznaczonych celach. Jakie podstawowe rodzaje premii dla pracowników można wyróżnić?

  • Premia regulaminowa – jest świadczeniem zawartym w regulaminie zakładowym, przysługującym pracownikom, którzy spełnią określone wcześniej wymagania. Jej podstawowe kryteria to: częstotliwość przyznawania, określenie charakteru indywidualnego lub grupowego, forma przyznawania, wysokość premii i warunki do spełnienia.
  • Premia uznaniowa – to nagroda dla pracowników przyznawana na luźniejszych zasadach. W tym przypadku pracodawca decyduje, czy nagrodzić pracowników i w jaki sposób.
Czytaj  Różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym

Drugim podejściem do rozróżniania rodzajów premii:

  • Premia motywacyjna – jej celem jest zmotywowanie pracowników do osiągania jeszcze lepszych wyników pracy. Ten rodzaj premii nie jest jasno określony w kodeksie pracy, dlatego zasady przyznawania nie są w żaden sposób unormowane. 
  • Premia zadaniowa – najczęściej jest formą premii regulaminowej. Pracownik lub cały jego zespół dostają nagrodę za wykonanie zadania zgodnie z wytycznymi pracodawcy, osiągając określony wcześniej wynik.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Skarbówka będzie mogła sprawdzić konta bankowe

Premia motywacyjna – zasady przyznawania

W przypadku przyznawania premii obowiązuje kilka zasad, które pozwalają na wypłacenie takiego świadczenia pracownikowi. Mimo że nie można znaleźć w Kodeksie pracy definicji premii motywacyjnej, bardzo często pojęcie to stosuje się w kontekście przyznawania premii regulaminowej. Warunkiem przyznania premii motywacyjnej może być spełnienie określonych norm, np. sprzedaży konkretnych produktów w danym miesiącu lub stworzenie odpowiedniej liczby towarów. Pracownicy mają wtedy bodziec do szybszej pracy, zwiększenia swojej wydajności. Wzrasta ich motywacja.

Dlatego właśnie bardzo ważne jest, by jasno określić kiedy, za co i w jakiej wysokości przyznaje się premie motywacyjne. Są to elementy mierzalne, które można przeanalizować i poddać weryfikacji. Dzięki temu pracownik wie, dlaczego ma się starać i kiedy osiągnie poziom, który podlega premiowaniu. Otrzymanie takiego dodatku do wynagrodzenia nie jest więc uwarunkowane subiektywną opinią pracodawcy. Jest zależne od konkretnych, zapisanych wytycznych.

W związku z tym, że premia jest regulowana w odpowiednich dokumentach firmy, pracownik ma prawo ubiegać się u pracodawcy o jej otrzymanie. Jeżeli przełożony w jakiś sposób uchyli się od wypłaty premii, poszkodowana osoba może dochodzić swoich praw przed sądem.

Warte uwagi: Umowa najmu – zgłoszenie do urzędu

Czytaj  Jak zapewnić dobry cash flow ?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Bezpieczeństwo podczas zakupów online

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Skarbówka będzie mogła sprawdzić konta bankowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *